Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Hotararea nr. 53 din 12.12.2022 cu privire la aprobarea Graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul I al anului 2023
Hotararea nr. 52 din 12.12.2022 cu privire la aprobarea Rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2022
Hotararea nr. 51 din 29.11.2022 cu privire la modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.50 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare Minsterul Muncii si Solidaritatii Sociale ( MMSS) cu U.A.T. Grozesti
Hotararea nr.49 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea ajustarii pretului pentru apa industriala pentru intreaga arie de operare a Apavital S.A.
Hotararea nr.48 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si Statului de funcii al aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti
Hotararea nr.47 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea casarii si scoaterii din fondul de carte si din inventarul bibliotecii comunei Grozesti, jud. Iasi a cartilor deteriorate si inutilizbile
Hotararea nr.46 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea regulamentului de acordare a stimulentului educational pentru copiii din grozdinite care provin din familii defavorizate de pe raza comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.45 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgenta din bugetul local pentru situatii deosebite
Hotararea nr.44 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea incetarii contractului de asistenta juridica incheiat cu doamna avocat Lupu Iustina si aprobarea incheierii unui nou contract de asistenta juridica
Hotararea nr.43 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea renuntarii la serviciul Monitorul Oficial Local incheiat cu Filiala Judeteana Iasi a Asociatiei Comunelor din Romania
Hotararea nr.42 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea mdificarii ,, Listei de investitii" a comunei Grozesti , jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2022
Hotararea nr.41 din 26.10.2022 cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, prin actul Aditional nr. 2
Hotararea nr.40 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea initierii proiectului de investitii ,, Dezvoltarea infrastructurii de tip TIC in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.39 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea implementarii proiectului ,,Achizitii utilaje" pentru comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.38 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi. pe trimestrele III si IV ale anului 2022
Hotararea nr.37 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi cu nr. 28 din 28.06.2022
Hotararea nr.36 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea ,,Graficului de sedinte" al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim IV al anului 2022.
Hotararea nr.35 din 24.08.2022 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri de interes local in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii, comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.34 din 24.08.2022 cu privire la declararea ca bun de interes public local al imobilului ,, Pichet de graniceri Grozesti" identificat cu numarul cadastral 49-108 situat in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.33 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea acordarii unei suprafete de 1000 m.p. teren d-lui Nechita Petrisor Adelin, pentru construirea unei locuinte
Hotararea nr.32 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea acordarii unei suprafete de 1000 m.p. d-lui Nechita Costel, pentru construirea unei locuinte in satul Grozesti, comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.8 din 03.02.2022 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri de interes local in satele Grozesti, Salageni, Coltu-Cornii comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.7 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea implementarii proiectului ,,Achizitii utilaaje" pentru comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.6 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea delegarii prin concesiune aServiciului de iluminat public al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.5 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructii pentru obiectivul de investitii Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii, comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.4 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea preluarii imobilului Locuinta Cadre Grozesti in domeniul privat U.A.T. Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.3 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2022 la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.2 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni si interes local ce se vor desfasura in anul 2022 cu beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr.1 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare Drumuri Locale in comuna Grozesti, Jud. Iasi

Hotarari ale Consiliului Local 2023

Hotarari ale Consiliului Local 2023

Vizualizari: 0
Data creare: 03-02-2023 13:22:34

Dispozitii 2023

Dispozitii 2023

Documente pdf
Dispozitia nr.1 din 06.01.2023 cu privire la incetarea Contractului Individual de Munca al d-nei Macarie Mariana
Dispozitia nr.2 din 12.01.2023 cu privire la modificarea raportului de serviciu a d-lui Martinas Serafin, prin transfer la cerere
Dispozitia nr.3 din 13.01.2023 cu privire la constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr.4 din 16.01.2023 cu privire la incetarea ajutorului socia ld-lui Ursache Ioan
Dispozitia nr.5 din 16.01.2023 cu privire la incetarea ajutorului social d-lui Tupu Cristinel
Dispozitia nr.6 din 17.01.2023 cu privire la desemnarea persoana responsabila cu urmarirea derularii contractului de finantare incheiat intre U.A.T. Grozesti si O.C.P.I. Iasi
Dispozitia nr.7 din 20.01.2023 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi, in sedinta ordinara pe luna Ianuarie-2023
Dispozitia nr.8 din 20.01.2023 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Teleman Gherghina
Dispozitia nr.9 din 20.01.2023 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Sandu Maria
Dispozitia nr.10 din 20.01.2023 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Zota Verginia
Dispozitia nr.11 din 20.01.2023 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Oprea Ioan
Dispozitia nr.12 din 20.01.2023 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Popa Alexandru
Dispozitia nr.13 din 20.01.2023 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Radvan Alice-Adriana
Dispozitia nr.14 din 20.01.2023 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Barsan Florin
Dispozitia nr.15 din 20.01.2023 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Teleche Valeria
Dispozitia nr.16 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Zota Maria
Dispozitia nr.17 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Danila Mariana
Dispozitia nr.18 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Nedelcu Elena
Dispozitia nr.19 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-lui Sandu Ionel
Dispozitia nr.20 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Plescan Lenuta
Dispozitia nr.21 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Savin Nicoleta
Dispozitia nr.22 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-lui Covasneanu Constantin
Dispozitia nr.23 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Oprea Elena
Dispozitia nr.24 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Zota Maricela
Dispozitia nr.25 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Barlescu Elena
Dispozitia nr.26 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Tudose Livia
Dispozitia nr.27 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Mihailescu Maria
Dispozitia nr.28 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-lui Zota Constantin
Dispozitia nr.29 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-lui Cristea Daniel
Dispozitia nr.30 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-lei Tudose Marian
Dispozitia nr.31 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-lui Petrea Ioachim
Dispozitia nr.32 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Chitu Rodica
Dispozitia nr.33 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Lupu Maria
Dispozitia nr.34 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Radvan Alice-Adriana
Dispozitia nr.35 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-nei Raileanu Gabriela-Alina
Dispozitia nr.36 din 20.01.2023 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-lui Gorgos Gheorghe
Dispozitia nr.37 din 25.01.2023 cu privire la incetarea Contractului Individual de Munca al d-nei Savin Nicoleta
Dispozitia nr.38 din 28.01.2023 cu privire la convocarea Consiluiului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Februarie 2023

Vizualizari: 4
Data creare: 31-01-2023 15:06:12

Proiect provizoriu pentru bugetul anului 2023 si estimari 2024-2026

Proiect provizoriu pentru bugetul anului 2023 si estimari 2024-2026

Documente pdf
Proiect provizoriu pentru bugetul anului 2023 si estimari 2024-2026

Vizualizari: 8
Data creare: 22-01-2023 18:50:47

Lista de investitii 2022

Lista de investitii 2022

Documente pdf
Lista de investitii 2022

Vizualizari: 21
Data creare: 14-11-2022 15:14:07

Buget rectificat 14.11.2022

Buget rectificat 14.11.2022

Documente pdf
Buget rectificat 14.11.2022

Vizualizari: 20
Data creare: 14-11-2022 15:06:54

Buget rectificat 28.09.2022

Buget rectificat 28.09.2022

Documente pdf
Buget rectificat 28.09.2022

Vizualizari: 20
Data creare: 14-11-2022 15:05:39

Buget rectificat 21.09.2022

Buget rectificat 21.09.2022

Documente pdf
Buget rectificat 21.09.2022

Vizualizari: 22
Data creare: 14-11-2022 15:04:21

Buget rectificat 28.07.2022

Buget rectificat 28.07.2022

Documente pdf
Buget rectificat 28.07.2022

Vizualizari: 25
Data creare: 14-11-2022 15:02:58

Buget rectificat 17.06.2022

Buget rectificat 17.06.2022

Documente pdf
Buget rectificat 17.06.2022

Vizualizari: 22
Data creare: 14-11-2022 15:01:18

Buget rectificat 30.03.2022

Buget rectificat 30.03.2022

Documente pdf
Buget rectificat 30.03.2022

Vizualizari: 23
Data creare: 14-11-2022 14:59:10

Buget initial 2022

Buget initial 2022

Documente pdf
Buget initial 2022

Vizualizari: 20
Data creare: 14-11-2022 14:56:29

Anunt organizare examen de promovare in grad profesional superior

Anunt organizare examen de promovare in grad profesional superior

Documente pdf
ANUNŢ concurs promovare grad profesional

Vizualizari: 48
Data creare: 02-09-2022 08:13:08

Hotarari ale Consiliului Local 2022

Hotarari ale Consiliului Local 2022

Documente pdf
Hotararea nr. 9 din 03.02.2022 cu privire la aprobarea constituirii dreptului de acces in vederea amplasarii unui pilon de telecomunicatii
Hotararea nr. 10 din 14.02.2022 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul 2022
Hotararea nr. 11 din 14.02.2022 cu privire la rectificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi nr. 9 din 03.02.2022
Hotararea nr. 12 din 14.02.2022 cu privire la aprobarea reactualizarii Organizarii si Statului de functii al aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti
Hotararea nr. 13 din 14.02.2022 cu privire la aprobarea inscrierii in cartea funciara a imobilului ce are atribuit nr. cadastral 61963
Hotararea nr.14 din 24.02.2022 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local cu nr. 10 /14.02.2022 prin care s-a aprobat Bugetul initial al comunei Grozesti pe anul 2022
Hotararea nr. 15 din 24.02.2022 cu privire la aprobarea procedurii de lucru cu privire la inregistrarea si arhivarea contractelor de arenda
Hotararea nr. 16 din 25.03.2022 cu privire la aprobarea graficului de sedinte pe trim. II
Hotararea nr. 17 din 25.03.2022 cu privire la desemnarea a 2 consilieri in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale...
Hotararea nr. 18 din 25.03.2022 cu privire la completarea anexei nr. 1 a HCL nr. 15/24.02.2022
Hotararea nr. 19 din 25.03.2022 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti
Hotararea nr.20 din 25.03.2022 cu privire la aprobarea completarii anexei 1 a HCL nr.2/25.01.2022 prin care s-a aprobat planul de actiuni si lucrari de interes local
Hotararea nr.21 din 21.05.2022 cu privire la revocarea HCL cu nr. 19/25.03.2022 prin care s-a modificat Organigrama si Statul de functii
Hotararea nr. 22 din 21.05.2022 cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor....
Hotararea nr.23 din 21.05.2022 cu privire la aprobarea initierii proiectului de investitie Dezvoltarea infrastructurii de tip TIC in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 24 din 21.05.2022 cu privire la aprobarea initierii proiectului de investitie Modernizarea transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluant pentru comunele Grozesti si Prisacani jud. Iasi
Hotararea nr. 25 din 21.05.2022 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul Modernizarea transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante...
Hotararea nr. 26 din 28.06.2022 cu privire la aprobarea graficului de sedinte pe trim III
Hotararea nr. 27 din 28.06.2022 cu privire la plata redeventei de catre societatea Apavital pentru bunurile de retur concesionate de UAT Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 28 din 28.06.2022 cu privire la aprobarea inscrierii in cartea funciara a dezmembrarii imobilului ce are atribuit nr. cadastral 60903
Hotararea nr. 29 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local pe tri. III si IV al anului 2022
Hotararea nr. 30 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local al comunei
Hotararea nr. 31 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I al anului 2022
Hotararea nr.1 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare Drumuri Locale in comuna Grozesti, Jud. Iasi
Hotararea nr.2 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni si interes local ce se vor desfasura in anul 2022 cu beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr.3 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2022 la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.4 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea preluarii imobilului Locuinta Cadre Grozesti in domeniul privat U.A.T. Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.5 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructii pentru obiectivul de investitii Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii, comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.6 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea delegarii prin concesiune aServiciului de iluminat public al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.7 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea implementarii proiectului ,,Achizitii utilaaje" pentru comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.8 din 03.02.2022 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri de interes local in satele Grozesti, Salageni, Coltu-Cornii comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.32 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea acordarii unei suprafete de 1000 m.p. d-lui Nechita Costel, pentru construirea unei locuinte in satul Grozesti, comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.33 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea acordarii unei suprafete de 1000 m.p. teren d-lui Nechita Petrisor Adelin, pentru construirea unei locuinte
Hotararea nr.34 din 24.08.2022 cu privire la declararea ca bun de interes public local al imobilului ,, Pichet de graniceri Grozesti" identificat cu numarul cadastral 49-108 situat in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.35 din 24.08.2022 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri de interes local in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii, comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.36 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea ,,Graficului de sedinte" al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim IV al anului 2022.
Hotararea nr.37 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi cu nr. 28 din 28.06.2022
Hotararea nr.38 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi. pe trimestrele III si IV ale anului 2022
Hotararea nr.39 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea implementarii proiectului ,,Achizitii utilaje" pentru comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.40 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea initierii proiectului de investitii ,, Dezvoltarea infrastructurii de tip TIC in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.41 din 26.10.2022 cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, prin actul Aditional nr. 2
Hotararea nr.42 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea mdificarii ,, Listei de investitii" a comunei Grozesti , jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2022
Hotararea nr.43 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea renuntarii la serviciul Monitorul Oficial Local incheiat cu Filiala Judeteana Iasi a Asociatiei Comunelor din Romania
Hotararea nr.44 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea incetarii contractului de asistenta juridica incheiat cu doamna avocat Lupu Iustina si aprobarea incheierii unui nou contract de asistenta juridica
Hotararea nr.45 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgenta din bugetul local pentru situatii deosebite
Hotararea nr.46 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea regulamentului de acordare a stimulentului educational pentru copiii din grozdinite care provin din familii defavorizate de pe raza comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.47 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea casarii si scoaterii din fondul de carte si din inventarul bibliotecii comunei Grozesti, jud. Iasi a cartilor deteriorate si inutilizbile
Hotararea nr.48 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si Statului de funcii al aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti
Hotararea nr.49 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea ajustarii pretului pentru apa industriala pentru intreaga arie de operare a Apavital S.A.
Hotararea nr.50 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare Minsterul Muncii si Solidaritatii Sociale ( MMSS) cu U.A.T. Grozesti
Hotararea nr. 51 din 29.11.2022 cu privire la modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 52 din 12.12.2022 cu privire la aprobarea Rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2022
Hotararea nr. 53 din 12.12.2022 cu privire la aprobarea Graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul I al anului 2023

Vizualizari: 53
Data creare: 23-08-2022 07:37:12

Reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale Grozesti SMIS 114009


Reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale Grozesti SMIS 114009

Foto
POR SMIS 114009

Documente pdf
Reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale Grozesti SMIS 114009

Vizualizari: 46
Data creare: 27-07-2022 13:26:45

Dispozitii 2022

Dispozitii 2022

Documente pdf
Dispozitia nr. 1 din 13.01.2022 cu privire la incetarea contractului de munca a d-rei Covasneanu Laura-Andreea
Dispozitia nr.2 din 13.01.2022 cu privire la numirea in functie publica de executie ad-rei Covasneanu Laura-Andreea
Dispozitia nr.3 din 13.01.2022 cu privire la aprobarea indrumatorului si a programului de desfasurare a perioadei de stagiu pentru functionarul public Cvasneanu Laura Andreea
Dispozitia nr.4 din 18.01.2022 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Balan Gheorghe
Dispozitia nr.5 din 18.01.2022 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Lupu Alexandru
Dispozitia nr.6 din 18.01.2022 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Surpanu Violeta
Dispozitia nr.7 din 18.01.2022 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Teleman Anica
Dispozitia nr.8 din 18.01.2022 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Teleman Romica
Dispozitia nr.9 din 18.01.2022 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Tupu Cristinel
Dispozitia nr.10 din 18.01.2022 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Ursache Ioan
Dispozitia nr.11 din 18.01.2022 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Zota Virginica
Dispozitia nr.12 din 18.01.2022 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Acostachioaie MAria Madalina
Dispozitia nr.13 din 19.01.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Ianuarie a anului 2022
Dispozitia nr.14 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Barlescu Elena
Dispozitia nr.15 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-lui Covasneanu Constantin
Dispozitia nr.16 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Savin Nicoleta
Dispozitia nr.17 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Cretu Liliana
Dispozitia nr.18 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Oprea Elena
Dispozitia nr.19 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Zota Marcela
Dispozitia nr.20 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Mihailescu Maria
Dispozitia nr.21 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Zota Maria
Dispozitia nr.22 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Tudose Livia
Dispozitia nr.23 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Plescan Lenuta
Dispozitia nr.24 din 19.01.2022 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Danila Mariana
Dispozitia nr.25 din 19.01.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap-grav Lupu Nataliea
Dispozitia nr.26 din 19.01.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap-grav Barsan Florin
Dispozitia nr.27 din 19.01.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap-grav Popa Alexandru
Dispozitia nr.28 din 19.01.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap-grav Radvan Alice Adriana
Dispozitia nr.29 din 19.01.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap-grav Oprea Ioan
Dispozitia nr.30 din 19.01.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap-grav Savin Constantin
Dispozitia nr.31 din 25.01.2022 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Cioaca Nicoleta
Dispozitia nr.32 din 25.01.2022 cu privire la acordarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Balan Nicoleta
Dispozitia nr.33 din 28.01.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi, in sedinta ordinara pe luna Februarie a anului 2022
Dispozitia nr.34 din 01.02.2022 cu privire la angajarea d-lui Sandu Ionel ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Sandu Emil
Dispozitia nr.35 din 01.02.2022 cu privire la stabilirea si retinerea garantiei materiale personalului care gestioneaza bunuri si valori la Primaria comunei Grozesti, jud. iasi
Dispozitia nr.36 din 03.02.2022 cu privire la infiintarea unitatii de implementare cod SMIS 149917 CRESTEREA UTILIZARII ECHIPAMENTELOR I.T. IN CADRUL PROCESULUI EDUCATIONAL IN COMUNA GROZESTI, JUD. IASI
Dispozitia nr.37 din 08.02.2022 cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap-grav Savin Constantin
Dispozitia nr.38 din 10.02.2022 cu privire la convovarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta extraordinara pe luna Februarie a anului 2022
Dispozitia nr.39 din 10.02.2022 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne si a suplimentului pentru energie d-lui Lupu Alexandru
Dispozitia nr.40 din 11.02.2022 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Cracana Madalina Sinzaiana
Dispozitia nr.41 din 12.02.2022 cu privire la stabilirea dreptului si cuantumul ajutorului social familiei doamnei Gelatu Cristina-Marcela
Dispozitia nr.42 din 11.02.2022 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Nechita Georgiana Diana Florina
Dispozitia nr.43 din 11.02.2022 cu privire la incetarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita pentru anul scolar 2021-2022 pentru copiii Nechita Lucas David si Nechita Yanis George
Dispozitia nr.44 din 14.02.2022 cu privire la modificarea cuantumului dreptului de venit minim garantat in conformitate cu prevederile Legii 4016/2001
Dispozitia nr. 45 din 21 .02.2022 cu privire la incetarea contractului de munca a d-nei Cretu Liliana
Dispozitia nr. 46 din 22.02.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti in sedinta de indata pe luna februarie 2022
Dispozitia nr. 47 din 28.02.2022 cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor...,,Delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public a Comunei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 48 din 07.03.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei cuvenite pentru persoana cu handicap grav Zota Verginia
Dispozitia nr. 49 din 14.03.2022 cu privire la aprobarea planului de servicii pentru copilul Nechita Rares Petronel
Dispozitia nr. 50 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Balan Gheorghe
Dispozitia nr. 51 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-nei Gianga Florica
Dispozitia nr. 52 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Lupu Alexandru
Dispozitia nr. 53 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Manceanu Gheorghe
Dispozitia nr. 54 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-nei Teleman Anica
Dispozitia nr. 55 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-nei Varvea Elena
Dispozitia nr. 56 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-nei Zota Virginica
Dispozitia nr. 57 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Teleman Romica
Dispozitia nr. 58 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Tupu Cristinel
Dispozitia nr. 59 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Ursache Ioan
Dispozitia nr. 60 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-nei Gelatu Cristina Marcela
Dispozitia nr. 61 din 16.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului dreptului de venit minim garantat d-nei Surpanu Violeta
Dispozitia nr. 62 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Balan Nicoleta
Dispozitia nr. 63 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Ciobotaru Liliana
Dispozitia nr. 64 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Cracana Madalina Sinziana
Dispozitia nr. 65 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Frunza Ana-Maria
Dispozitia nr. 66 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Gelatu Cristina Marcela
Dispozitia nr. 67 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Gelatu Ramona Ionela
Dispozitia nr. 68 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Munteanu Adelina
Dispozitia nr. 69 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Nedelcu Cristian
Dispozitia nr. 70 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Nitu Vali Andreea
Dispozitia nr. 71 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Pancu Elena Mihaela
Dispozitia nr. 72 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Surpanu Gabriela
Dispozitia nr. 73 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Teleman Lacramioara
Dispozitia nr. 74 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Tupu Cristinel
Dispozitia nr. 75 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Ursache Ioan
Dispozitia nr. 76 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Vartic Gina Gabriela
Dispozitia nr. 77 din 17.03.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Varvea Sevastian
Dispozitia nr. 78 din 17.03.2022 cu privire la incetarea ajutorului social d-lui Zota Nicolae
Dispozitia nr. 79 din 18.03.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Marie-2022
Dispozitia nr. 80 din 21.03.2022 cu privire la acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascut
Dispozitia nr. 81 din 28.03.2022 cu privire la rectificarea actului de nastere nr. 61 din 21.10.1926
Dispozitia nr. 82 din 28.03.2022 cu privire la consttuirea comisiei de avaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Grozesti, jud Iasi
Dispozitia nr. 83 din 28.03.2022 cu privire la angajarea doamnei Macarie Mariana ca asistent personal pentru persoana cu hadicap-grav Nedelcu Verginia
Dispozitia nr. 84 din 30.03.2022 cu privire la rectificarea Bugetului Local al Comunei Grozesti, jud. Iasi, pe terimestrul I al anului 2022
Dispozitia nr. 85 din 11.04.2022 cu privire la incetarea suplimentului pentru energie d-nei Zota Maria
Dispozitia nr. 86 din 11.04.2022 cu privire la aprobarea planului de servicii pentru copilul Vlase Daniela Georgiana
Dispozitia nr. 87 din 14.04.2022 cu privire la incetarea suplimentului pentru energie d-nei Zota Elena
Dispozitia nr. 88 din 19.04.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Besleaaga Ioan
Dispozitia nr. 89 din 22.04.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna aprilie-2022
Dispozitia nr. 90 din 02.05.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Sandu Maria
Dispozitia nr. 91 din 16.05.2022 cu privire la convocarea Cosiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna mai -2022
Dispozitia nr. 92 din 18.05.2022 cu privire la incetarea suplimentului pentru energie d-lui Tudose Iulian Marius
Dispozitia nr. 93 din 19.05.2022 cu privire la modificarea numarului de copii si cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Surpanu Gabriela
Dispozitia nr. 94 din 23.05.2022 cu privire la incetarea ajutorului social d-nei Gianga Florica
Dispozitia nr. 95 din 23.05.2022 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Pancu Elena Mihaela
Dispozitia nr.96 din 31.05.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Teleman Gherghina
Dispozitia nr. 97 din 07.06.2022 cu privire la desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese la nivelul Comunei Grozesti, Jud. Iasi
Dispozitia nr. 98 din 17.06.2022 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim II si IV al anului 2022
Dispozitia nr. 99 din 17.06.2022 cu privire la incetarea suplimentului pentru energie d-lui Rosanu Constantin
Dispozitia nr. 100 din 22.06.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna iunie 2022
Dispozitia nr. 101 din 05.06.2022 cu privire la constituirea comisiei de preluare a imobilului teren in suprafata 8930 mp CF nr.60064,situat in comuna Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 102 din 12.07.2022 cu privire la incetarea suplimentului pentru energie d-lui Balan Vasile
Dispozitia nr. 103 din 15.07.2022 cu privire la constituirea comisiei pentru inspectie fiscala in cadrul Primmariei comunei Grozesti, jud. Iasi si aprobarea programului de inspectie fiscala pe anul 2022
Dispozitia nr. 104 din 19.07.2022 cu privire la constituirea comisiei pentru inspectie fiscala in cadrul Primariei Comunei Grozesti, jud. Iasi si aprobarea programului de inspectie fiscala pe anul 2022
Dispozitia nr. 105 din 21.07.2022 cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei cuvenite pentru persoana cu handicap grav Besleaga Ioan
Dispozitia nr. 106 din 21.07.2022 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Cracana Madalina Sanzaiana
Dispozitia nr. 107 din 22.07.2022 cu privire la incetarea Contractului Individual de Munca a d-nei Savin Nicoleta
Dispozitia nr. 108 din 22.07.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Grozesti, Jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Iulie 2022
Dispozitia nr. 109 din 25.07.2022 cu privire la constituirea comisiei locale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003
Dispozitia nr. 110 din 01.08.2022 cu privire la suspendarea derptului de ajutor social pentru d-na Teleman Anica
Dispozitia nr. 111 din 05.08.2022 cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu in carul Primariei Comunei Grozesti, jud. iasi
Dispozitia nr. 112 din 10.08.2022 cu privire la angajarea d-nei Savin Nicoleta ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Dascalu Constantin
Dispozitia nr. 113 din 17.08.2022 cu privire la instituirea unor masuri la nivelul Primariei Comunei Grozesti, jud. Iasi pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-COV-2
Dispozitia nr. 114 din 17.08.2022 cu privire la constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie ,, Modernizare sistem dfe iluminat public stradal in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii
Dispozitia nr. 115 din 18.08.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna August-2022
Dispozitia nr. 116 din 24.08.2022 cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav Lupu Nataliea
Dispozitia nr. 117 din 30.08.2022 cu privire la Prelungirea Contractului Individual de Munca a d-nei Mihailescu Maria, ca si asistent personal al persoanei cu handicap grav Tataru Mihaela-Amalia
Dispozitia nr. 118 din 31.08.2022 cu privire la revocarea Dispozitiei Primarului nr.113/17.08.2022 prin care sau instituit unele masuri la nivelul Primariei comunei Grozesti, jud. Iasi pentru prevenirea contaminarii cu virusul SAR-COV-2
Dispozitia nr. 119 din 01.09.2022 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Teleman Constantin
Dispozitia nr. 120 din 09.09.2022 cu privire la delegarea unor sarcini de serviciu
Dispozitia nr. 121 din 09.09.2022 cu privire la constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri locale in Comuna Grozesti, jud. Iasi"
Dispozitia nr. 122 din 09.09.2022 cu privire la constituirea comisiei de organizare si desfasurare a concursului si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru promovarea in grad profesional superior celui detinut anterior de functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Grozesti
Dispozitia nr. 123 din 13.09.2022 cu privire la incetarea ajutorului social d-lui Teleman Romica
Dispozitia nr. 124 din 15.09.2022 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Frunza Ana-Maria
Dispozitia nr. 125 din 21.09.2022 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim III si IV ale anului 2022
Dispozitia nr. 126 din 23.09.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Grozesti, jud. Iasi, in sedinta ordinara pe luna Septembrie 2022
Dispozitia nr. 127 din 30.09.2022 cu privire la acordarea dreptului la stimulentul eucational sub forma de tichete sociale pentru gradinita in scopul stimularii participarii la invatamantul prescolar pentru anul scolar 2022-2023
Dispozitia nr. 128 din 03.10.2022 cu privire la suspendarea dreptului de ajutor social pentru titularul Tupu Cristinel
Dispozitia nr. 129 din 03.09.2022 cu privire la suspendarea dreputului de ajutor social pentru titularul Ursache Ioan
Dispozitia nr. 130 din 04.09.2022 cu privire la incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui Varvea Sevastian
Dispozitia nr. 131 din 05.10.2022 cu privire la incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Gelatu Ramona Ionela
Dispozitia nr. 132 din 05.10.2022 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Balan Nicoleta
Dispozitia nr. 133 din 17.10.2022 cu privire la numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect ,, Executie lucrari pentru obiectivul de investitie" Modernizare drumuri de interes local in satele Grozesti, Salageni, Coltu-Cornii Comuna Grozesti, Jud. Iasi
Dispozitia nr. 134 din 20.10.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, Jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Octombrie 2022
Dispozitia nr. 135 din 20.10.2022 cu privire la rectificarea actului de nastere nr. 71/30.11.1958
Dispozitia nr. 136 din 01.11.2022 cu privire la promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut d-nei Raileanu Gabriela-Alina
Dispozitia nr. 137 din 01.11.2022 cu privire la promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut a d-rei Radvan Alice-Adriana
Dispozitia nr. 138 din 02.11.2022 cu privire la acordarea alocatiei de sustinere familiei d-lui Surpanu Bogdan
Dispozitia nr. 139 din 04.11.2022 cu privire la stabilirea dreptului si cuantumul ajutorului social d-nei Gianga Florica
Dispozitia nr. 140 din 14.11.2022 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim. IV al anului 2022
Dispozitia nr. 141 din 17.11.2022 cu privire la constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Grozesti, precum si al obiectelor de inventar ale Comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul 2022
Dispozitia nr. 142 din 22.11.2022 cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei a suplimentului pentru energie electrica si a suplimentului pentru combustibili solozi si/sau petrolieri consumatorilor vulnerabili
Dispozitia nr. 143 din 23.11.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Noiembrie 2022
Dispozitia nr. 144 din 06.12.2022 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Decembrie 2022
Dispozitia nr. 145 din 08.12.2022 cu privire la incetarea ajutorului social d-nei Teleman Anica
Dispozitia nr. 146 din 15.12.2022 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Teleche Valeria
Dispozitia nr. 147 din 15.12.2022 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim. IV al anului 2022
Dispozitia nr. 148 din 19.12.2022 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim. IV al anului 2022
Dispozitia nr. 149 din 12.12.2022 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie d-lui Varvea Sevastian
Dispozitia nr. 150 din 20.12.2022 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a primarului comunei Grozesti jud. Iasi incepand cu data 01.12.2022
Dispozitia nr. 151 din 20.12.2022 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Grozesti, jud. Iasi incepand cu data de 01.12.2022
Dispozitia nr. 152 din 20.12.2022 cu privire la angajarea d-nei Nedelcu Elena ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Nedelcu Ioan
Dispozitia nr. 153 din 21.12.2022 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim. IV al anului 2022

Vizualizari: 79
Data creare: 20-07-2022 09:50:23

Buget rectificat 26.10.2021

Buget rectificat 26.10.2021

Documente pdf
Buget rectificat 26.10.2021

Vizualizari: 99
Data creare: 18-02-2022 09:32:15

Buget rectificat 16.12.2021

Buget rectificat 16.12.2021

Documente pdf
Buget rectificat 16.12.2021

Vizualizari: 111
Data creare: 18-02-2022 09:18:47

Proiect buget 2022-2025 cu estimari

Proiect buget 2022-2025 cu estimari

Documente pdf
Proiect buget 2022-2025 cu estimari

Vizualizari: 128
Data creare: 02-02-2022 19:41:55

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hot

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hot

Documente pdf
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hot

Vizualizari: 110
Data creare: 01-02-2022 11:41:38

Registrul de sedinte al Consiliului Local

Registrul de sedinte al Consiliului Local

Documente pdf
Registrul de sedinte al Consiliului Local

Vizualizari: 112
Data creare: 01-02-2022 11:35:17

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari pe anul 2021

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari pe anul 2021

Documente pdf
Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale consiliului local pe anul 2021

Vizualizari: 107
Data creare: 01-02-2022 11:05:17

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii pe anul 2021

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii pe anul 2021

Documente pdf
Registrul de evidenta al proiectelor de dispozitii pe anul 2021

Vizualizari: 108
Data creare: 28-01-2022 09:49:35

Anunt supunere dezbatere publica

Anunt supunere dezbatere publica

Documente pdf
Documentatie pentru dezbatere publica a serviciului de iluminat stradal

Vizualizari: 127
Data creare: 07-01-2022 09:37:42

Buget rectificat 22.12.2021

Buget rectificat 22.12.2021

Documente pdf
Rectificare bugetara 22.12.2021

Vizualizari: 129
Data creare: 27-12-2021 13:24:34

Buget rectificat 26.11.2021

Buget rectificat 26.11.2021

Documente pdf
Buget rectificat 26.11.2021

Vizualizari: 128
Data creare: 09-12-2021 15:05:11

Buget rectificat 09.12.2021

Buget rectificat 09.12.2021

Documente pdf
Buget rectificat 09.12.2021

Vizualizari: 131
Data creare: 09-12-2021 15:02:18

Buget rectificat septembrie 2021

Buget rectificat septembrie 2021

Documente pdf
Buget rectificat septembrie 2021

Vizualizari: 150
Data creare: 06-10-2021 13:22:04

Buget rectificat 30.07.2021

Buget rectificat 30.07.2021

Documente pdf
Buget rectificat 30.07.2021

Vizualizari: 150
Data creare: 06-10-2021 13:17:59

Buget rectificat 30.07.2021

Rectificare bugetara

Vizualizari: 132
Data creare: 06-10-2021 13:12:36

Regulamentul cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia

Regulamentul cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari

Documente pdf
Regulamentul cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari

Vizualizari: 176
Data creare: 21-07-2021 08:54:49

Hotarari ale Consiliului Local 2021

Hotarari ale Consiliului Local 2021

Documente pdf
Hotararea nr. 23 din 27.05.2021 cu privire la acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti si stabilirea unor conditii de acordare
Hotararea nr. 24 din 27.05.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor
Hotararea nr. 25 din 27.05.2021 cu privire la instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare
Hotararea nr. 26 din 29.06.2021 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti pe trimestrul al III-lea al anului 2021
Hotararea nr. 27 din 29. 06.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare aConsiliului Local al comunei Grozesti
Hotararea nr. 28 din 29 06.2021 cu privire la aprobarea darii in administrarea Scolii Gimnaziale Grozesti, jud. Iasi a unor bunuri imobile
Hotararea nr. 29 din 19 07.2021 cu privire la aprobarea regulamentului propriu cuprinzand masurile care se supun adoptarii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 30 din 19.07.2021 cu privire la aprobarea platii chiriei in 24 de rate anuale de catre crescatorii de animale
Hotararea nr. 31 din 19.07.2021 cu privire la dezmembrarea in doua loturi a unei suprafete de teren
Hotararea nr. 32 din 19.07.2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un cabinet individual de avocatura in vederea reprezentarii comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.33 din 19.07.2021 cu privire la rezilierea de drept a contractului de concesiune nr 216/1.02.2005
Hotararea nr. 34 din 19.07.2021 cu privire la aprobarea regulamentului privind eliberarea cardului legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap
Hotararea nr. 35 din 30.07.2021 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti
Hotararea nr. 36 din 30.07.2021 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grozesti pe trim III al anului 2021
Hotararea nr. 37 din 30.07.2021 cu privire la suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021
Hotararea nr. 38 din 20.08.2021 cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurii de atribuire a contractelor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor /acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative pentru anul scolar 2021-2022
Hotararea nr. 39 din 20.08.2021 cu privire la aprobarea ,,Statutului,, comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 40 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al consiliului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2021
Hotararea nr. 41 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie Construire Gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.42 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat
Hotararea nr. 43 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici siaprobarea cofinantarii de la bugetul local pentruobiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes local in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii
Hotararea nr. 44 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 45 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructii pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 46 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 47 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor la materialele de contructie pentru obiectivul de investitie Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii
 Hotararea nr. 48 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea incetarii Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
 Hotararea nr. 49 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea aderarii comunei Grozesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Moldova
 Hotararea nr. 50 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
 Hotararea nr. 51 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii Hotararrii Consiliului Local nr. 18/31.03.2020 referitor la solicitarea catre Guvernul Romaniei privind transmiterea fostului pichet de graniceri catre domeniul public al comunei Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 52 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2021
 Hotararea nr. 53 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea preluarii infrastructurii de iluminat stradal din comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 54 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea operatiunii tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 60907 in doua loturi
 Hotararea nr. 55 din 31.10.2021 cu privire la aprobarea desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Grozesti care sa faca parte din comisia de evaluare a probei de interviu, cu rilejul organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea funciei de director la Scoala Gimnaziala Grozesti
 Hotararea nr. 56 din 31.10.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si ajustarea preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.57 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii Comitetului Local si Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Grozesti, jud. iasi
Hotararea nr. 58 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim. IV al anului 2021
Hotararea nr. 59 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorul public Primaria comunei Grozesti, jud. Iasi pentru perioada 2021-2026
Hotararea nr. 60 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimenbtului de asistenta sociala si Planul de actiuni privind serviciile sociale organizat la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 61 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectul de investitie Construire gradinita in comun a Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 62 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si ajustarea preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 63 din 23.12.2021 cu privire la ajustarea pretului la apa industriala pentru intreaga arie de operare a S.C. Apavital S.A.
Hotararea nr. 64 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim. I al anului 2022
Hotararea nr. 65 din 23.12.2021 cu privire la imputernicirea domnului Cristea George pentru a reprezenta legal comuna Grozesti, jud. Iasi in cadrul Asociatiei Grupului de Actiune Locala Dealurile Bohotinului
Hotararea nr. 66 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelo locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local al comunei Grozesti, jud. Iasi pentru anul fiscal 2022
Hotararea nr. 67 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 68 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea inscrierii in cartea funciara a dezmembrarii imobilului care are atribuit nr. cadastral 60903 situat in extravilanul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.1/06.01.2021 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul fiscal 2021
Hotararea nr. 2 din 28.01.2021 cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni si interes local ce se vor desfasura in anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr. 3 din 28.01.2021 cu privire la aprobarea retragerii comunei Grozesti, jud. Iasi din calitatea de asociat al SC Servicii Comunale Grozesti SRL
Hotararea nr. 4 din 28.01.2021 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Grozesti, jud. Iasi cu nr. 1 din 06.01.2021 prin care sau aprobat impozitele si taxele locale la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi pentru anul fiscal 2021
Hotararea nr.5 din 12.02.2021 cu privire la aprobarea propunerilor pentru intocmirea Noului Program de transport public de persoane prin curse regulate la nivelul U.A.T. Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 6 din 12.02.2021 cu privire la revizuirea modificarea si actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009 prin actul aditional nr. 41
Hotararea nr. 7 din 12.02.2021 cu privire la consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009
Hotararea nr. 8 din 12.02.2021 cu privire la Acordul pentru lucrari in zona drumurilor publice de interes local
Hotararea nr. 9 din 12.02.2021 cu privire la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Plaiurile Jijiei"
Hotararea nr. 10 din 02.03.2021 cu privire la trecerea in domeniul public al comunei Grozesti, jud. Iasi a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinand sistemului de alimentare cu apa din Comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 11 din 02.03.2021 cu privire la aprobarea ,,Graficului de sedinte" al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim II al anului 2021
Hotararea nr. 12 din 25.03.2021 cu privire la aprobarea actualizarii componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 13 din 25.03.2021 cu privire la darea in administrare, exploatare si punerea la dispozitie a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinand sistemului de alimentare cu apa din comuna Grozesti, jud. Iasi, catre operatorul S.C. Apavital S.A.
Hotararea nr. 14 din 25.03.2021 cu privire la aprobarea si insusirea inventarului bunurilor mobile si imobilecare apartin domeniului privat al comunei Grozesti, jud. Iasi la data de 31.12.2020
Hotararea nr. 16 din 25.03.2021 cu privire la punerea la dispozitie a unei parcele de teren pentru extragerea pamantului necesar pentru amenajare de terasamente
Hotararea nr. 17 din 25.03.2021 cu privire la insusirea in domeniul privat al comunei Grozesti, jud. Iasi a suprafetei de 2,5 hectare teren arabil situat in intravilanul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 18 din 22.04.2021 cu privire la aprobarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul 2021
Hotararea nr. 19 din 22.04.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, Jud. Iasi
Hotararea nr. 20 din 22.04.2021 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi nr. 41/23.09.2020
Hotararea nr. 21 din 22.04.2021 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi nr.15/23.03.2021
Hotararea nr. 22 din 22.04.2021 cu privire la revizuirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS

Vizualizari: 215
Data creare: 25-06-2021 08:28:28

Buget initial 22.04.2021

Buget initial 22.04.2021

Documente pdf
Buget initial 22.04.2021

Vizualizari: 189
Data creare: 27-04-2021 15:04:46

Raport activitate

Raport activitate

Documente pdf
Raport activitate
Raport activitate 2022

Vizualizari: 222
Data creare: 20-04-2021 08:05:32

Anunturi casatorii Primaria Grozesti 2021

Anunturi casatorii Primaria Grozesti 2021

Documente pdf
Publicatie de casatorie a d-lui Tudose Constantin cu d-ra Coziul Melania

Vizualizari: 189
Data creare: 09-04-2021 08:01:43

Programare APIA 2021

Programare APIA 2021

Documente pdf
Programarea depunerii cererilor fermierilor din comuna Grozesti la APIA campania 2021

Vizualizari: 211
Data creare: 26-02-2021 11:57:01

Poze S.V.S.U.


S.V.S.U. Grozesti

Foto
Poza

Vizualizari: 243
Data creare: 24-12-2020 11:19:23

Salarizarea personaluluidin cadrul primariei Grozesti platit din fonduri publica la 30.09.2020

Salarizarea personaluluidin cadrul primariei Grozesti platit din fonduri publica la 30.09.2020

Documente pdf
Salarizarea personaluilui din cadrul Primariei Grozesti platit din fonduri publica la data de 30.09.2020

Vizualizari: 268
Data creare: 29-09-2020 13:37:48

Salarizarea personalului din cadrul Primariei Grozesti platit din fonduri publica la 30.09.2020

Salarizarea personalului din cadrul Primariei Grozesti platit din fonduri publica la 30.09.2020

Vizualizari: 235
Data creare: 29-09-2020 12:45:05

Salarizarea personalului Primariei comunei Grozesti platit din fonduri publice la data de 30.03.2020

Salarizarea personalului Primariei comunei Grozesti platit din fonduri publice la data de 30.03.2020

Documente pdf
Salarizarea personalului Primariei comunei Grozesti platit din fonduri publice la data de 30.03.2020

Vizualizari: 395
Data creare: 30-03-2020 09:25:47

COVID-19

COVID-19

Vizualizari: 430
Data creare: 09-03-2020 11:03:53

Dispozitii 2020

Dispozitii 2020

Documente pdf
Dispozitia nr. 1 din 08.01.2020 cu privire la acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri si cgheltuieli pe anul 2019
Dispozitia nr. 2 din 08.01.2020 cu privire la constituirea comisiei de inventariere generala si casare de bunuri aflate in patrimoniul comunei Grozesti in anul 2019
Dispozitia nr. 3 din 09.01.2020 cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna Ianuarie 2020
Dispozitia nr. 4 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Danila Mariana
Dispozitia nr. 5 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Tudose Livia
Dispozitia nr. 6 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Zota Maria
Dispozitia nr. 7 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Mihailescu Maria
Dispozitia nr. 8 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Micu Aurelia Lenuta
Dispozitia nr. 9 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Barlescu Elena
Dispozitia nr. 10 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Zota Maricela
Dispozitia nr. 11 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Rosanu Vasilica
Dispozitia nr. 12 din 22.01.2020 cu privire la desemnarea d-lui Zota Viorel ca inlocuitor pentru persoana cu handicap grav Zota Gabriel pe perioada concediului de odihna a asistentului personal Zota Maria
Dispozitia nr. 13 din 27.01.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti in sedinta extraordinara pe luna Ianuarie 2020
Dispozitia nr. 14 din 28.012020 cu privire la acordarea indemnizatiei cuvenite pentru persoana cu handicap grav Oprea Ioan
Dispozitia nr. 15 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Alupului Constantin
Dispozitia nr. 16 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Balan Gheorghe
Dispozitia nr. 17 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Cozma Robert
Dispozitia nr. 18 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Gelatu Marcel
Dispozitia nr. 19 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Gianga Florica
Dispozitia nr. 20 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Lupu Alexandru
Dispozitia nr. 21 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Manceanu Gheorghe
Dispozitia nr. 22 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Nita Marin
Dispozitia nr. 23 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Rusu Costel
Dispozitia nr. 24 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Surpanu Violeta
Dispozitia nr. 25 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Teleman Anica
Dispozitia nr. 26 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Teleman Romica
Dispozitia nr. 27 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Tupu Cristinel
Dispozitia nr. 28 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Ursache Ioan
Dispozitia nr. 29 din 28.01.2020 cu privire la modificar ea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Ursache Vasile
Dispozitia nr. 30 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Varvea Elena
Dispozitia nr. 31 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Zota Maria
Dispozitia nr. 32 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Zota Nicolae
Dispozitia nr. 33 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Zota Verginica
Dispozitia nr. 34 din 28.01.2020 cu privire la modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Rusu Costel
Dispozitia nr. 35 din 28.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Oprea Ion
Dispozitia nr. 36 din 28.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat d-lui Vartic Costica
Dispozitia nr. 37 din 28.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat d-nei Sandu Nicoleta
Dispozitia nr. 38 din 28.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat d-lui Teleman Neculai
Dispozitia nr. 39 din 29.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Nita Elena
Dispozitia nr. 40 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Nita Marin
Dispozitia nr. 41 din 29.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Tupu Elena
Dispozitia nr. 42 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Tupu Cristinel
Dispozitia nr. 43 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Ciobotaru Liliana
Dispozitia nr. 44 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Nechita Andra Ecaterina
Dispozitia nr. 45 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Nechita Georgiana Diana Florina
Dispozitia nr. 46 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Zota Elena Beatrice
Dispozitia nr. 47 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Surpanu Gabriela
Dispozitia nr. 48 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Frunza Ana aria
Dispozitia nr.49 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a primarului comunei Grozesti, judetul Iasi incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.50 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Grozesti, judetul Iasi incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.51 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a domului Gorgos Gheorghe incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.52 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a doamnei Raileanu Gabriela Alina incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.53 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-lui Martinas Serafin incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.54 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-rei Radvan Alice Adriana incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.55 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-nei Lupu Maria incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.56 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-nei Sfredel Angelica incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.57 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-lui Crista Daniel incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.58 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-lui Zota Constantin incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.59 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-lui Tudose Marian incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.60 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-nei Chitu Rodica incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.61 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Barsan Florin
Dispozitia nr.62 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Radvan Alice-Adriana
Dispozitia nr. 63 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Siscanu Lucia
Dispozitia nr. 64 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Popa Alexandru
Dispozitia nr. 65 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Esanu Anica
Dispozitia nr. 66 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Zota Valentin
Dispozitia nr. 67 din 03.02.2020 cu privire la angajarea doamnei Cretu Liliana ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Agapi Valeria
Dispozitia nr. 68 din 12.02.2020 cu privire la respingerea acordarii unui ajutor financiar pentru nou-nascut d-lui Alupoaei Liviu Andrei
Dispozitia nr. 69 din 13.02.2020 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Alupului Constantin
Dispozitia nr. 70 din 13.02.2020 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Teleman Romica
Dispozitia nr. 71 din 13.02.2020 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Zota Nicolae
Dispozitia nr. 72 din 14.02.2020 cu privire la acordarea dreptului la ajutor social d-lui Iordache Cristian
Dispozitia nr. 73 din 19.02.2020 cu privire la reluarea atributiilor de serviciu de catre asistentul personal Zota Maria pentru persoana cu handicap grav Zota Gabriel
Dispozitia nr. 74 din 21.02.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti in sedinta ordinara pe luna frbruarie 2020
Dispozitia nr. 75 din 20.02.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Munteanu Ioana Daniela
Dispozitia nr. 76 din 20.02.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Munteanu Adelina
Dispozitia nr. 77 din 24.02.2020 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Nechita Andra Ecaterina
Dispozitia nr. 78 din 04.03.2020 cu privire la incetarea Contractului Individual de Munca pe perioada determinata a d-lui Rosanu Vasilica
Dispozitia nr. 79 din 04.03.2020 cu privire la angajarea d-lui Rosanu Vasilica ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Rosanu Ioachim
Dispozitia nr. 80 din 09.03.2020 cu privire la acordarea ajutor de urgenta
Dispozitia nr. 81 din 09.03.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou-nascut d-nei Vartic Gina Gabriela
Dispozitia nr. 82 din 09.03.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou-nascut d-nei Petrea Ana Maria
Dispozitia nr. 83 din 09.03.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou-nascut d-nei Nedelcu iulian Lucian
Dispozitia nr. 84 din 11.03.2020 cu privire la convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 85 din 16.03.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Lupu Florin
Dispozitia nr. 86 din 20.03.2020 cu privire la constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarilor la obiectivul Modernizare drumuri locale comuna Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 87 din 20.03.2020 cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor beneficiare in conditiile legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat d-lui Iordache Cristian
Dispozitia nr. 88 din 23.03.2020 cu privire la desemnarea unor persoane din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti, judetul Iasi, care sa tina evidenta persoanelor in varsta de peste 65 ani
Dispozitia nr. 89 din 23.03.2020 cu privire la desemnarea comisiei de evaluare si a comisiei de solutionare a contestatiilor in cadrul procedurii de inchiriere a pajistilor disponibile aflate ibn proprietate publica a comunei Grozesti, judetul Iasi, prin licitatie publica deschisa
Dispozitia nr. 90 din 26.03.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna martie 2020
Dispozitia nr. 91 din 30.03.2020 cu privire la constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarilor la obiectivul Modernizare drumuri locale comuna Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 92 din 01.04.2020 cu privire la angajarea doamnei Ghergut Elena ca asistent personal al copilului cu handicap grav Preda Loredana Maria
Dispozitia nr. 93 din 02.04.2020 cu privire la desemnarea d-rei Radvan Alice Adriana, pentru exercitarea atributiilor de consilier de etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 94 din 02.04.2020 cu privire la incetarea platii ajutorului ssocial d-lui Iordache Cristian
Dispozitia nr. 95 din 08.04.2020 cu privire la incetarea incetarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita pentru anul scolar 2019-2020 pentru copilul Teleman Cosmin-Stefan
Dispozitia nr. 96 din 08.04.2020 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Rusu Costel
Dispozitia nr. 97 din 08.04.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Rusu Costel
Dispozitia nr. 99 din 22.04.2020 cu privire la numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect executie lucrari pentru realizarea obiectivului Modernizare drumuri locale in comuna Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 98 din 15.04.2020 cu privire la numirea comisiei de evaluare a oertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul Construire Gradinita in comuna Grozesti judetul iasi
Dispozitia nr. 100 din 25.04.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Aprilie 2020
Dispozitia nr. 101 din 05.05.2020 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul III si IV ale anului 2020
Dispozitia nr. 102 din 14.05.2020 cu privire la desemnarea comisiei de evaluare si comisiei de solutionare a contestatiilor in cadrul procedurii privind inchirierea pajistilor disponibile aflate in proprietate publica a comunei Grozesti, jud. Iasi, prin licitatie publica deschisa
Dispozitia nr. 103 din 22.05.2020 cu privire la desemnarea comisiei de acceptanta a serviciilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale din cadru U.A.T. Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 104 din 25.05.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Mai 2020
Dispozitia nr. 105 din 04.06.2020 cu privire la desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, care sa semneze procesele-verbale de receptie si sa realizeze distribuirea ajutoarelor POAD
Dispozitia nr. 106 din 12.06.2020 cu privire la aprobarea procedurilor operationale specifice activitatii desffasurate in cadrul compartimentului de taxe si impozite la nivelul primariei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 107 din 12.06.2020 cu privire la aprobarea programului de inspectie fiscala asupra tuturor contribuabililor, persoane fizice si juridice, din comuna Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 108 din 12.06.2020 cu privire la desemnarea reprezentantului primariei Grozesti in Comisia de evaluare a pagubelor la culturile agricole produse in urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica in anul agricol 2019-2020
Dispozitia nr. 109 din 15.06.2020 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Nita Marin
Dispozitia nr. 110 din 15.06.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Nita Marin
Dispozitia nr. 111 din 15.06.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Boureanu Mihaela Elena
Dispozitia nr. 112 din 15.06.2020 cu privire la incetarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita pentru anul scolar 2019-2020 pentru copilul Boureanu Luca Nicolas
Dispozitia nr.113 din 15.06.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Alexa Marinela
Dispozitia nr.114 din 15.06.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Caulet Adrian Gabriel
Dispozitia nr.115 din 22.06.2020 cu privire la numirea in functia contractuala de executie de Consilier in cadrul cabinetului primarului comunei Grozesti, a d-rei Covasneanu Laura Andreea
Dispozitia nr.116 din 24.06.2020 cu privire la convocarea consiliului local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Iunie 2020
Dispozitia nr.117 din 29.06.2020 cu privire la constituirea comisiei comunei Grozesti, jud. iasi pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021
Dispozitia nr.118 din 01.06.2020 cu privire la desemnare persoane pentru indeplinirea atributiilor de ofiter de stare civila
Dispozitia nr. 119 din 01.07.2020 cu privire la organizarea si exercitarea controloului financiar prventiv propriu in cadrul Primariei comunei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 120 din 01.07.2020 cu privire la delegarea atributiilor de casier
Dispozitia nr. 121 din 03.07.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti in sedinta ordinara pe luna Iulie 2020
Dispozitia nr. 122 din 20.07.2020 cu privire la constituirea Comisiei Locale pentru Recensamantul General Agricol
Dispozitia nr. 123 din 21.07.2020 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentri d-na Nechita Georginana Diana Florina
Dispozitia nr. 124 din 21.07.2020 cu privire la stabilirea salariului lunar al d-nei Raileanu Gabriela Alina
Dispozitia nr. 125 din 21.07.2020 cu privire la stabilirea salariului lunar al d-rei Radvan Alice Adriana
Dispozitia nr. 126 din 22.07.2020 cu privire la rectificarea actului de deces nr. 14 din 02.10.2015
Dispozitia nr. 127 din 22.07.2020 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-nei Zota Virginica
Dispozitia nr. 128 din 23.07.2020 cu privire la constituirea comisiei de inventariere casare si actualizare a bunurilor aflate in patrimoniul comunei Grozesti, Jud. Iasi pe anul 2020
Dispozitia nr. 129 din 28.07.2020 cu privire la incetarea contractului individual de munca al d-lui Rosanu Vasilica, care a avut calitatea de asistent personal a persoanei cu handicap grav Rosau Ioachim
Dispozitia nr. 130 din 29.07.2020 cu privire la prelungirea contractului individual de munca al d-nei Micu Aurelia Lenuta, ca si asistent al persoanei cu handicap grav Micu Adelina Elena
Dispozitia nr. 131 din 04.08.2020 cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Zota Valentin
Dispozitia nr. 132 din 06.08.2020 cu privire la masurile plicate in cadrul Primarie Grozesti, Jud. Iasi
Dispozitia nr. 133 din 10.08.2020 cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Primariei comunei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 134 din 10.08.2020 cu privire la desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul fiecarui compartiment al Primariei comunei Grozesti, Jud. Iasi
Dispozitia nr. 135 din 10.08.2020 cu privire la desemnarea personalului tehnic auxiliar in vederea participarii la executarea operatiunilor generate de activitatea Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 41 Grozesti
Dispozitia nr. 136 din 12.08.2020 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Asimionesei Giorgiana Liliana
Dispozitia nr. 137 din 12.08.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Gelatu Ramona Ionela
Dispozitia nr. 138 din 19.08.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna august 2020
Dispozitia nr. 139 din 25.08.2020 cu privire la delimitarea sectiilor de votare cu ocazia organizarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020
Dispozitia nr. 140 din 25.08.2020 cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27.09.2020
Dispozitia nr. 141 din 28.08.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta extraordinara pe luna august 2020
Dispozitia nr. 142 din 01.09.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou nascut d-nei Teleman Ionela
Dispozitia nr. 143 din 02.09.2020 cu privire la prelungirea contractului individual de munca a d-nei Mihailescu Maria ca si asistent al persoanei cu handicap grav Tataru Mihaela Amalia
Dispozitia nr. 144 din 02.09.2020 cu privire la numirea comisiilor de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect " Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie,, Construire Gradinita in comuna Grozesti Jud. Iasi"
Dispozitia nr. 145 din 09.09.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul III al anului 2020
Dispozitia nr. 146 din 10.09.2020 cu privire la acordarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Lazar Roxana Dumitrela
Dispozitia nr. 147 din 14.09.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Ursache Vasile
Dispozitia nr. 148 din 14.09.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Cozma Robert
Dispozitia nr. 149 din 14.09.2020 cu privire la incetrea platii ajutorului social d-lui Ursache Vasile
Dispozitia nr. 150 din 14.09.2020 cu privire la incetrea platii ajutorului social d-lui Cozma Robert
Dispozitia nr. 151 din 16.09.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Cioaca Nicoleta
Dispozitia nr. 152 din 16.02.2020 cu privire la acordarea dreptului de ajutor social d-nei Alupoaei Elena
Dispozitia nr. 153 din 16.09.2020 cu privire la desemnarea domnului informatician in vederea participarii la executarea operatiunilor generate de activitatea Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 41 Grozesti
Dispozitia nr. 154 din 18.09.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Grozesti in sedinta ordinara e luna Septembrie 2020
Dispozitia nr. 155 din 22.09.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou nascut d-nei Zota Madalina Mihaela
Dispozitia nr. 156 din 23.09.2020 cu privire la stabilirea si retinerea garantiei materiale personalului care gestioneaza bunuri si valori la Primaria comunei Grozesti jud. Iasi
Dispozitia nr. 157 din 25.09.2020 cu privire la desemnarea personalului tehnic auxiliar la sectia de votare
Dispozitia nr. 158 din 25.09.2020 cu privire la desemnarea personalului tehnic auxiliar la sectia de votare
Dispozitia nr. 159 din 25.09.2020 cu privire la interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice cu ocazia organizarii alegerilor administratiei publice locale
Dispozitia nr. 160 din 29.09.2020 cu privire la acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita d-nei Zota Elena Beatrice
Dispozitia nr. 161 din 29.09.2020 cu privire la acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita d-nei Sandu Maria Manuela
Dispozitia nr. 162 din 29.09.2020 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-lui Martinas Serafin
Dispozitia nr. 163 din 30.09.2020 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a primarului comunei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 164 din 30.09.2020 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 165 din 05.10.2020 cu privire la actualizarea valorilor la obiectivele ,, Platforme colectare selectiva deseuri " ,, Inlocuire gard si amenajare poarta de acces auto si pietonal, sediu primarie", ,, Reparatii biblioteca"
Dispozitia nr. 166 din 15.10.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou nascut d-lui Bejenaru Ion
Dispozitia nr. 167 din 21.10.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestru IV al anului 2020
Dispozitia nr. 168 din 04.11.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna noiebrie 2020
Dispozitia nr. 169 din 05.11.2020 cu privire la desemnarea persoane pentru indeplinirea atributiilor de ofiter de stare civila
Dispozitia nr. 170 din 05.11.2020 cu privire la nominalizarea echipei locale de interventie si sprijin local la nivelul comunei Grozesti
Dispozitia nr. 171 din 06.11.2020 cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral
Dispozitia nr. 172 din 16.11.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana cuvenite d-rei Covasneanu Laura- Andreea
Dispozitia nr. 173 din 18.11.2020 cu privire la numirea ersonalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare
Dispozitia nr. 174 din 20.11.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Surpanu Mihai
Dispozitia nr. 175 din 20.11.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Rosanu Constantin
Dispozitia nr. 176 din 20.11.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-nei Gelatu Ramona Ionela
Dispozitia nr. 177 din 20.11.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Sandu Constantin
Dispozitia nr. 178 din 20.11.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Anghelache Nedelcu Constantin
Dispozitia nr. 179 din 23.11.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta extraordinara pe luna noiem 2020
Dispozitia nr. 180 din 27.11.2020 cu privire la desemnarea persoanei care sa se ocupe de verificarea, inregistrarea si arhivarea contractelor de arenda
Dispozitia nr. 181 din 02.12.2020 cu privire la desemnarea personalului tehnic auxiliar la sectia de votare
Dispozitia nr. 182 din 02.12.2020 cu privire la interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 06.12.2020
Dispozita nr. 183 din 02.12.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Ungurianu Marin
Dispozita nr. 184 din 03.12.2020 cu privire la delimitarea sectilor de votare cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor
Dispozita nr. 185 din 07.12.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni, combustibili petrolieri familiilor si persoanelor beneficiare in conditiile legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Dispozita nr. 186 din 10.12.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul IV al anului 2020
Dispozita nr. 187 din 10.12.2020 cu privire la constituirea comisiei de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Grozesti, judetul Iasi
Dispozita nr. 188 din 10.12.2020 cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav-Ungurianu Marin
Dispozita nr. 189 din 24.12.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local alcomunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna Decmbrie 2020
Dispozita nr. 190 din 30.12.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna Ianuarie 2021

Vizualizari: 621
Data creare: 25-02-2020 12:32:59

Raport evaluare

Raport evaluare

Vizualizari: 431
Data creare: 12-02-2020 09:33:09