Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Publicatie de casatorie a d-lui Muraru Catalin si a d-rei Ungureanu Mihaela
Raport activitate 2022
Salarizarea personalului din cadrul primariei Grozesti platit din fonduri publica la 31.03.2022
Aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii...
Aprobarea implementarii proiectului Achizitii utilaje pentru comuna Grozesti, jud. Iasi
Aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei Grozesti, jud. Iasi
Ajustarea preturilor materialelor de constructii pentru obiectivul de investitie Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare
Aprobarea Procedurii de lucru privind inregistrarea si arhivarea Contractelor de arenda
Buget rectificat 26.10.2021
Buget rectificat 09.12.2021
Buget rectificat 16.12.2021
Buget rectificat 09.12.2021
Buget rectificat 26.11.2021
Buget rectificat 26.11.2021
Rectificare bugetara 22.12.2021
Aprobarea preluarii imobilului Locuinta Cadre-Grozesti
Oferta vanzare teren agricol
Planul anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2022
Planul anual de actiuni si lucrari de interes local
Aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructie
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hot
Registrul de sedinte al Consiliului Local
Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale consiliului local pe anul 2021
Registrul de evidenta al proiectelor de dispozitii pe anul 2021
Rectificarea bugetului local al comunei Grozesti, jud. Iasi, pe trim. IV al anului 2021

Buget rectificat 26.10.2021

Buget rectificat 26.10.2021

Documente pdf
Buget rectificat 26.10.2021

Vizualizari: 35
Data creare: 18-02-2022 09:32:15

Buget rectificat 16.12.2021

Buget rectificat 16.12.2021

Documente pdf
Buget rectificat 16.12.2021

Vizualizari: 41
Data creare: 18-02-2022 09:18:47

Proiect buget 2022-2025 cu estimari

Proiect buget 2022-2025 cu estimari

Documente pdf
Proiect buget 2022-2025 cu estimari

Vizualizari: 53
Data creare: 02-02-2022 19:41:55

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hot

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hot

Documente pdf
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hot

Vizualizari: 43
Data creare: 01-02-2022 11:41:38

Registrul de sedinte al Consiliului Local

Registrul de sedinte al Consiliului Local

Documente pdf
Registrul de sedinte al Consiliului Local

Vizualizari: 44
Data creare: 01-02-2022 11:35:17

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari pe anul 2021

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari pe anul 2021

Documente pdf
Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale consiliului local pe anul 2021

Vizualizari: 43
Data creare: 01-02-2022 11:05:17

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii pe anul 2021

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii pe anul 2021

Documente pdf
Registrul de evidenta al proiectelor de dispozitii pe anul 2021

Vizualizari: 42
Data creare: 28-01-2022 09:49:35

Anunt supunere dezbatere publica

Anunt supunere dezbatere publica

Documente pdf
Documentatie pentru dezbatere publica a serviciului de iluminat stradal

Vizualizari: 54
Data creare: 07-01-2022 09:37:42

Buget rectificat 22.12.2021

Buget rectificat 22.12.2021

Documente pdf
Rectificare bugetara 22.12.2021

Vizualizari: 56
Data creare: 27-12-2021 13:24:34

Buget rectificat 26.11.2021

Buget rectificat 26.11.2021

Documente pdf
Buget rectificat 26.11.2021

Vizualizari: 55
Data creare: 09-12-2021 15:05:11

Buget rectificat 09.12.2021

Buget rectificat 09.12.2021

Documente pdf
Buget rectificat 09.12.2021

Vizualizari: 62
Data creare: 09-12-2021 15:02:18

Buget rectificat septembrie 2021

Buget rectificat septembrie 2021

Documente pdf
Buget rectificat septembrie 2021

Vizualizari: 68
Data creare: 06-10-2021 13:22:04

Buget rectificat 30.07.2021

Buget rectificat 30.07.2021

Documente pdf
Buget rectificat 30.07.2021

Vizualizari: 81
Data creare: 06-10-2021 13:17:59

Buget rectificat 30.07.2021

Rectificare bugetara

Vizualizari: 69
Data creare: 06-10-2021 13:12:36

Regulamentul cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia

Regulamentul cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari

Documente pdf
Regulamentul cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari

Vizualizari: 95
Data creare: 21-07-2021 08:54:49

Hotarari ale Consiliului Local 2021

Hotarari ale Consiliului Local 2021

Documente pdf
Hotararea nr. 23 din 27.05.2021 cu privire la acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti si stabilirea unor conditii de acordare
Hotararea nr. 24 din 27.05.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor
Hotararea nr. 25 din 27.05.2021 cu privire la instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare
Hotararea nr. 26 din 29.06.2021 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti pe trimestrul al III-lea al anului 2021
Hotararea nr. 27 din 29. 06.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare aConsiliului Local al comunei Grozesti
Hotararea nr. 28 din 29 06.2021 cu privire la aprobarea darii in administrarea Scolii Gimnaziale Grozesti, jud. Iasi a unor bunuri imobile
Hotararea nr. 29 din 19 07.2021 cu privire la aprobarea regulamentului propriu cuprinzand masurile care se supun adoptarii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 30 din 19.07.2021 cu privire la aprobarea platii chiriei in 24 de rate anuale de catre crescatorii de animale
Hotararea nr. 31 din 19.07.2021 cu privire la dezmembrarea in doua loturi a unei suprafete de teren
Hotararea nr. 32 din 19.07.2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un cabinet individual de avocatura in vederea reprezentarii comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.33 din 19.07.2021 cu privire la rezilierea de drept a contractului de concesiune nr 216/1.02.2005
Hotararea nr. 34 din 19.07.2021 cu privire la aprobarea regulamentului privind eliberarea cardului legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap
Hotararea nr. 35 din 30.07.2021 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti
Hotararea nr. 36 din 30.07.2021 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grozesti pe trim III al anului 2021
Hotararea nr. 37 din 30.07.2021 cu privire la suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021
Hotararea nr. 38 din 20.08.2021 cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurii de atribuire a contractelor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor /acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative pentru anul scolar 2021-2022
Hotararea nr. 39 din 20.08.2021 cu privire la aprobarea ,,Statutului,, comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 40 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al consiliului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2021
Hotararea nr. 41 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie Construire Gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.42 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat
Hotararea nr. 43 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici siaprobarea cofinantarii de la bugetul local pentruobiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes local in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii
Hotararea nr. 44 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 45 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructii pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 46 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 47 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor la materialele de contructie pentru obiectivul de investitie Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii
 Hotararea nr. 48 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea incetarii Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
 Hotararea nr. 49 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea aderarii comunei Grozesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Moldova
 Hotararea nr. 50 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
 Hotararea nr. 51 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii Hotararrii Consiliului Local nr. 18/31.03.2020 referitor la solicitarea catre Guvernul Romaniei privind transmiterea fostului pichet de graniceri catre domeniul public al comunei Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 52 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2021
 Hotararea nr. 53 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea preluarii infrastructurii de iluminat stradal din comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 54 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea operatiunii tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 60907 in doua loturi
 Hotararea nr. 55 din 31.10.2021 cu privire la aprobarea desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Grozesti care sa faca parte din comisia de evaluare a probei de interviu, cu rilejul organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea funciei de director la Scoala Gimnaziala Grozesti
 Hotararea nr. 56 din 31.10.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si ajustarea preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.57 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii Comitetului Local si Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Grozesti, jud. iasi
Hotararea nr. 58 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim. IV al anului 2021
Hotararea nr. 59 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorul public Primaria comunei Grozesti, jud. Iasi pentru perioada 2021-2026
Hotararea nr. 60 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimenbtului de asistenta sociala si Planul de actiuni privind serviciile sociale organizat la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 61 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectul de investitie Construire gradinita in comun a Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 62 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si ajustarea preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 63 din 23.12.2021 cu privire la ajustarea pretului la apa industriala pentru intreaga arie de operare a S.C. Apavital S.A.
Hotararea nr. 64 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim. I al anului 2022
Hotararea nr. 65 din 23.12.2021 cu privire la imputernicirea domnului Cristea George pentru a reprezenta legal comuna Grozesti, jud. Iasi in cadrul Asociatiei Grupului de Actiune Locala Dealurile Bohotinului
Hotararea nr. 66 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelo locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local al comunei Grozesti, jud. Iasi pentru anul fiscal 2022
Hotararea nr. 67 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 68 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea inscrierii in cartea funciara a dezmembrarii imobilului care are atribuit nr. cadastral 60903 situat in extravilanul comunei Grozesti, jud. Iasi

Vizualizari: 136
Data creare: 25-06-2021 08:28:28

Buget initial 22.04.2021

Buget initial 22.04.2021

Documente pdf
Buget initial 22.04.2021

Vizualizari: 124
Data creare: 27-04-2021 15:04:46

Raport activitate

Raport activitate

Documente pdf
Raport activitate
Raport activitate 2022

Vizualizari: 128
Data creare: 20-04-2021 08:05:32

Anunturi casatorii Primaria Grozesti 2021

Anunturi casatorii Primaria Grozesti 2021

Documente pdf
Publicatie de casatorie a d-lui Tudose Constantin cu d-ra Coziul Melania

Vizualizari: 119
Data creare: 09-04-2021 08:01:43

Codul etic si de integritate al functionarilor publici

Codul etic si de integritate al functionarilor publici

Documente pdf
Codul etic si de integritate al functionarilor publici

Vizualizari: 143
Data creare: 25-03-2021 13:03:36

Programare APIA 2021

Programare APIA 2021

Documente pdf
Programarea depunerii cererilor fermierilor din comuna Grozesti la APIA campania 2021

Vizualizari: 136
Data creare: 26-02-2021 11:57:01

Poze S.V.S.U.


S.V.S.U. Grozesti

Foto
Poza

Vizualizari: 167
Data creare: 24-12-2020 11:19:23

Salarizarea personaluluidin cadrul primariei Grozesti platit din fonduri publica la 30.09.2020

Salarizarea personaluluidin cadrul primariei Grozesti platit din fonduri publica la 30.09.2020

Documente pdf
Salarizarea personaluilui din cadrul Primariei Grozesti platit din fonduri publica la data de 30.09.2020

Vizualizari: 197
Data creare: 29-09-2020 13:37:48

Salarizarea personalului din cadrul Primariei Grozesti platit din fonduri publica la 30.09.2020

Salarizarea personalului din cadrul Primariei Grozesti platit din fonduri publica la 30.09.2020

Vizualizari: 166
Data creare: 29-09-2020 12:45:05

Salarizarea personalului Primariei comunei Grozesti platit din fonduri publice la data de 30.03.2020

Salarizarea personalului Primariei comunei Grozesti platit din fonduri publice la data de 30.03.2020

Documente pdf
Salarizarea personalului Primariei comunei Grozesti platit din fonduri publice la data de 30.03.2020

Vizualizari: 307
Data creare: 30-03-2020 09:25:47

COVID-19

COVID-19

Vizualizari: 343
Data creare: 09-03-2020 11:03:53

Dispozitii 2020

Dispozitii 2020

Documente pdf
Dispozitia nr. 1 din 08.01.2020 cu privire la acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri si cgheltuieli pe anul 2019
Dispozitia nr. 2 din 08.01.2020 cu privire la constituirea comisiei de inventariere generala si casare de bunuri aflate in patrimoniul comunei Grozesti in anul 2019
Dispozitia nr. 3 din 09.01.2020 cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna Ianuarie 2020
Dispozitia nr. 4 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Danila Mariana
Dispozitia nr. 5 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Tudose Livia
Dispozitia nr. 6 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Zota Maria
Dispozitia nr. 7 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Mihailescu Maria
Dispozitia nr. 8 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Micu Aurelia Lenuta
Dispozitia nr. 9 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Barlescu Elena
Dispozitia nr. 10 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Zota Maricela
Dispozitia nr. 11 din 15.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Rosanu Vasilica
Dispozitia nr. 12 din 22.01.2020 cu privire la desemnarea d-lui Zota Viorel ca inlocuitor pentru persoana cu handicap grav Zota Gabriel pe perioada concediului de odihna a asistentului personal Zota Maria
Dispozitia nr. 13 din 27.01.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti in sedinta extraordinara pe luna Ianuarie 2020
Dispozitia nr. 14 din 28.012020 cu privire la acordarea indemnizatiei cuvenite pentru persoana cu handicap grav Oprea Ioan
Dispozitia nr. 15 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Alupului Constantin
Dispozitia nr. 16 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Balan Gheorghe
Dispozitia nr. 17 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Cozma Robert
Dispozitia nr. 18 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Gelatu Marcel
Dispozitia nr. 19 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Gianga Florica
Dispozitia nr. 20 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Lupu Alexandru
Dispozitia nr. 21 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Manceanu Gheorghe
Dispozitia nr. 22 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Nita Marin
Dispozitia nr. 23 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Rusu Costel
Dispozitia nr. 24 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Surpanu Violeta
Dispozitia nr. 25 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Teleman Anica
Dispozitia nr. 26 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Teleman Romica
Dispozitia nr. 27 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Tupu Cristinel
Dispozitia nr. 28 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Ursache Ioan
Dispozitia nr. 29 din 28.01.2020 cu privire la modificar ea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Ursache Vasile
Dispozitia nr. 30 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Varvea Elena
Dispozitia nr. 31 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Zota Maria
Dispozitia nr. 32 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-lui Zota Nicolae
Dispozitia nr. 33 din 28.01.2020 cu privire la modificarea numarului de ore aferent ajutorului social d-nei Zota Verginica
Dispozitia nr. 34 din 28.01.2020 cu privire la modificarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Rusu Costel
Dispozitia nr. 35 din 28.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Oprea Ion
Dispozitia nr. 36 din 28.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat d-lui Vartic Costica
Dispozitia nr. 37 din 28.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat d-nei Sandu Nicoleta
Dispozitia nr. 38 din 28.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei si recuperarea sumei incasate necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei acordat d-lui Teleman Neculai
Dispozitia nr. 39 din 29.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Nita Elena
Dispozitia nr. 40 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Nita Marin
Dispozitia nr. 41 din 29.01.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Tupu Elena
Dispozitia nr. 42 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Tupu Cristinel
Dispozitia nr. 43 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Ciobotaru Liliana
Dispozitia nr. 44 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Nechita Andra Ecaterina
Dispozitia nr. 45 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Nechita Georgiana Diana Florina
Dispozitia nr. 46 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Zota Elena Beatrice
Dispozitia nr. 47 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Surpanu Gabriela
Dispozitia nr. 48 din 29.01.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Frunza Ana aria
Dispozitia nr.49 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a primarului comunei Grozesti, judetul Iasi incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.50 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Grozesti, judetul Iasi incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.51 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a domului Gorgos Gheorghe incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.52 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a doamnei Raileanu Gabriela Alina incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.53 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-lui Martinas Serafin incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.54 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-rei Radvan Alice Adriana incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.55 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-nei Lupu Maria incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.56 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-nei Sfredel Angelica incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.57 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-lui Crista Daniel incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.58 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-lui Zota Constantin incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.59 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-lui Tudose Marian incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.60 din 31.01.2020 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar brut a d-nei Chitu Rodica incepand cu data de 01.01.2020
Dispozitia nr.61 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Barsan Florin
Dispozitia nr.62 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Radvan Alice-Adriana
Dispozitia nr. 63 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Siscanu Lucia
Dispozitia nr. 64 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Popa Alexandru
Dispozitia nr. 65 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Esanu Anica
Dispozitia nr. 66 din 03.02.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Zota Valentin
Dispozitia nr. 67 din 03.02.2020 cu privire la angajarea doamnei Cretu Liliana ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Agapi Valeria
Dispozitia nr. 68 din 12.02.2020 cu privire la respingerea acordarii unui ajutor financiar pentru nou-nascut d-lui Alupoaei Liviu Andrei
Dispozitia nr. 69 din 13.02.2020 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Alupului Constantin
Dispozitia nr. 70 din 13.02.2020 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Teleman Romica
Dispozitia nr. 71 din 13.02.2020 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-lui Zota Nicolae
Dispozitia nr. 72 din 14.02.2020 cu privire la acordarea dreptului la ajutor social d-lui Iordache Cristian
Dispozitia nr. 73 din 19.02.2020 cu privire la reluarea atributiilor de serviciu de catre asistentul personal Zota Maria pentru persoana cu handicap grav Zota Gabriel
Dispozitia nr. 74 din 21.02.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti in sedinta ordinara pe luna frbruarie 2020
Dispozitia nr. 75 din 20.02.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Munteanu Ioana Daniela
Dispozitia nr. 76 din 20.02.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Munteanu Adelina
Dispozitia nr. 77 din 24.02.2020 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Nechita Andra Ecaterina
Dispozitia nr. 78 din 04.03.2020 cu privire la incetarea Contractului Individual de Munca pe perioada determinata a d-lui Rosanu Vasilica
Dispozitia nr. 79 din 04.03.2020 cu privire la angajarea d-lui Rosanu Vasilica ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Rosanu Ioachim
Dispozitia nr. 80 din 09.03.2020 cu privire la acordarea ajutor de urgenta
Dispozitia nr. 81 din 09.03.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou-nascut d-nei Vartic Gina Gabriela
Dispozitia nr. 82 din 09.03.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou-nascut d-nei Petrea Ana Maria
Dispozitia nr. 83 din 09.03.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou-nascut d-nei Nedelcu iulian Lucian
Dispozitia nr. 84 din 11.03.2020 cu privire la convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 85 din 16.03.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Lupu Florin
Dispozitia nr. 86 din 20.03.2020 cu privire la constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarilor la obiectivul Modernizare drumuri locale comuna Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 87 din 20.03.2020 cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor beneficiare in conditiile legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat d-lui Iordache Cristian
Dispozitia nr. 88 din 23.03.2020 cu privire la desemnarea unor persoane din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti, judetul Iasi, care sa tina evidenta persoanelor in varsta de peste 65 ani
Dispozitia nr. 89 din 23.03.2020 cu privire la desemnarea comisiei de evaluare si a comisiei de solutionare a contestatiilor in cadrul procedurii de inchiriere a pajistilor disponibile aflate ibn proprietate publica a comunei Grozesti, judetul Iasi, prin licitatie publica deschisa
Dispozitia nr. 90 din 26.03.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna martie 2020
Dispozitia nr. 91 din 30.03.2020 cu privire la constituirea comisiei de receptie partiala a lucrarilor la obiectivul Modernizare drumuri locale comuna Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 92 din 01.04.2020 cu privire la angajarea doamnei Ghergut Elena ca asistent personal al copilului cu handicap grav Preda Loredana Maria
Dispozitia nr. 93 din 02.04.2020 cu privire la desemnarea d-rei Radvan Alice Adriana, pentru exercitarea atributiilor de consilier de etica si monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 94 din 02.04.2020 cu privire la incetarea platii ajutorului ssocial d-lui Iordache Cristian
Dispozitia nr. 95 din 08.04.2020 cu privire la incetarea incetarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita pentru anul scolar 2019-2020 pentru copilul Teleman Cosmin-Stefan
Dispozitia nr. 96 din 08.04.2020 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Rusu Costel
Dispozitia nr. 97 din 08.04.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Rusu Costel
Dispozitia nr. 99 din 22.04.2020 cu privire la numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect executie lucrari pentru realizarea obiectivului Modernizare drumuri locale in comuna Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 98 din 15.04.2020 cu privire la numirea comisiei de evaluare a oertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul Construire Gradinita in comuna Grozesti judetul iasi
Dispozitia nr. 100 din 25.04.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Aprilie 2020
Dispozitia nr. 101 din 05.05.2020 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul III si IV ale anului 2020
Dispozitia nr. 102 din 14.05.2020 cu privire la desemnarea comisiei de evaluare si comisiei de solutionare a contestatiilor in cadrul procedurii privind inchirierea pajistilor disponibile aflate in proprietate publica a comunei Grozesti, jud. Iasi, prin licitatie publica deschisa
Dispozitia nr. 103 din 22.05.2020 cu privire la desemnarea comisiei de acceptanta a serviciilor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale din cadru U.A.T. Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 104 din 25.05.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Mai 2020
Dispozitia nr. 105 din 04.06.2020 cu privire la desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, care sa semneze procesele-verbale de receptie si sa realizeze distribuirea ajutoarelor POAD
Dispozitia nr. 106 din 12.06.2020 cu privire la aprobarea procedurilor operationale specifice activitatii desffasurate in cadrul compartimentului de taxe si impozite la nivelul primariei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 107 din 12.06.2020 cu privire la aprobarea programului de inspectie fiscala asupra tuturor contribuabililor, persoane fizice si juridice, din comuna Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 108 din 12.06.2020 cu privire la desemnarea reprezentantului primariei Grozesti in Comisia de evaluare a pagubelor la culturile agricole produse in urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica in anul agricol 2019-2020
Dispozitia nr. 109 din 15.06.2020 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Nita Marin
Dispozitia nr. 110 din 15.06.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Nita Marin
Dispozitia nr. 111 din 15.06.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Boureanu Mihaela Elena
Dispozitia nr. 112 din 15.06.2020 cu privire la incetarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita pentru anul scolar 2019-2020 pentru copilul Boureanu Luca Nicolas
Dispozitia nr.113 din 15.06.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Alexa Marinela
Dispozitia nr.114 din 15.06.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Caulet Adrian Gabriel
Dispozitia nr.115 din 22.06.2020 cu privire la numirea in functia contractuala de executie de Consilier in cadrul cabinetului primarului comunei Grozesti, a d-rei Covasneanu Laura Andreea
Dispozitia nr.116 din 24.06.2020 cu privire la convocarea consiliului local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna Iunie 2020
Dispozitia nr.117 din 29.06.2020 cu privire la constituirea comisiei comunei Grozesti, jud. iasi pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021
Dispozitia nr.118 din 01.06.2020 cu privire la desemnare persoane pentru indeplinirea atributiilor de ofiter de stare civila
Dispozitia nr. 119 din 01.07.2020 cu privire la organizarea si exercitarea controloului financiar prventiv propriu in cadrul Primariei comunei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 120 din 01.07.2020 cu privire la delegarea atributiilor de casier
Dispozitia nr. 121 din 03.07.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti in sedinta ordinara pe luna Iulie 2020
Dispozitia nr. 122 din 20.07.2020 cu privire la constituirea Comisiei Locale pentru Recensamantul General Agricol
Dispozitia nr. 123 din 21.07.2020 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentri d-na Nechita Georginana Diana Florina
Dispozitia nr. 124 din 21.07.2020 cu privire la stabilirea salariului lunar al d-nei Raileanu Gabriela Alina
Dispozitia nr. 125 din 21.07.2020 cu privire la stabilirea salariului lunar al d-rei Radvan Alice Adriana
Dispozitia nr. 126 din 22.07.2020 cu privire la rectificarea actului de deces nr. 14 din 02.10.2015
Dispozitia nr. 127 din 22.07.2020 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social d-nei Zota Virginica
Dispozitia nr. 128 din 23.07.2020 cu privire la constituirea comisiei de inventariere casare si actualizare a bunurilor aflate in patrimoniul comunei Grozesti, Jud. Iasi pe anul 2020
Dispozitia nr. 129 din 28.07.2020 cu privire la incetarea contractului individual de munca al d-lui Rosanu Vasilica, care a avut calitatea de asistent personal a persoanei cu handicap grav Rosau Ioachim
Dispozitia nr. 130 din 29.07.2020 cu privire la prelungirea contractului individual de munca al d-nei Micu Aurelia Lenuta, ca si asistent al persoanei cu handicap grav Micu Adelina Elena
Dispozitia nr. 131 din 04.08.2020 cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Zota Valentin
Dispozitia nr. 132 din 06.08.2020 cu privire la masurile plicate in cadrul Primarie Grozesti, Jud. Iasi
Dispozitia nr. 133 din 10.08.2020 cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la nivelul Primariei comunei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 134 din 10.08.2020 cu privire la desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul fiecarui compartiment al Primariei comunei Grozesti, Jud. Iasi
Dispozitia nr. 135 din 10.08.2020 cu privire la desemnarea personalului tehnic auxiliar in vederea participarii la executarea operatiunilor generate de activitatea Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 41 Grozesti
Dispozitia nr. 136 din 12.08.2020 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Asimionesei Giorgiana Liliana
Dispozitia nr. 137 din 12.08.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Gelatu Ramona Ionela
Dispozitia nr. 138 din 19.08.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna august 2020
Dispozitia nr. 139 din 25.08.2020 cu privire la delimitarea sectiilor de votare cu ocazia organizarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie 2020
Dispozitia nr. 140 din 25.08.2020 cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27.09.2020
Dispozitia nr. 141 din 28.08.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta extraordinara pe luna august 2020
Dispozitia nr. 142 din 01.09.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou nascut d-nei Teleman Ionela
Dispozitia nr. 143 din 02.09.2020 cu privire la prelungirea contractului individual de munca a d-nei Mihailescu Maria ca si asistent al persoanei cu handicap grav Tataru Mihaela Amalia
Dispozitia nr. 144 din 02.09.2020 cu privire la numirea comisiilor de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect " Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitie,, Construire Gradinita in comuna Grozesti Jud. Iasi"
Dispozitia nr. 145 din 09.09.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul III al anului 2020
Dispozitia nr. 146 din 10.09.2020 cu privire la acordarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Lazar Roxana Dumitrela
Dispozitia nr. 147 din 14.09.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Ursache Vasile
Dispozitia nr. 148 din 14.09.2020 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Cozma Robert
Dispozitia nr. 149 din 14.09.2020 cu privire la incetrea platii ajutorului social d-lui Ursache Vasile
Dispozitia nr. 150 din 14.09.2020 cu privire la incetrea platii ajutorului social d-lui Cozma Robert
Dispozitia nr. 151 din 16.09.2020 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Cioaca Nicoleta
Dispozitia nr. 152 din 16.02.2020 cu privire la acordarea dreptului de ajutor social d-nei Alupoaei Elena
Dispozitia nr. 153 din 16.09.2020 cu privire la desemnarea domnului informatician in vederea participarii la executarea operatiunilor generate de activitatea Biroului Electoral de Circumscriptie Comunala nr. 41 Grozesti
Dispozitia nr. 154 din 18.09.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Grozesti in sedinta ordinara e luna Septembrie 2020
Dispozitia nr. 155 din 22.09.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou nascut d-nei Zota Madalina Mihaela
Dispozitia nr. 156 din 23.09.2020 cu privire la stabilirea si retinerea garantiei materiale personalului care gestioneaza bunuri si valori la Primaria comunei Grozesti jud. Iasi
Dispozitia nr. 157 din 25.09.2020 cu privire la desemnarea personalului tehnic auxiliar la sectia de votare
Dispozitia nr. 158 din 25.09.2020 cu privire la desemnarea personalului tehnic auxiliar la sectia de votare
Dispozitia nr. 159 din 25.09.2020 cu privire la interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice cu ocazia organizarii alegerilor administratiei publice locale
Dispozitia nr. 160 din 29.09.2020 cu privire la acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita d-nei Zota Elena Beatrice
Dispozitia nr. 161 din 29.09.2020 cu privire la acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita d-nei Sandu Maria Manuela
Dispozitia nr. 162 din 29.09.2020 cu privire la stabilirea salarului de baza lunar brut al d-lui Martinas Serafin
Dispozitia nr. 163 din 30.09.2020 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a primarului comunei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 164 din 30.09.2020 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Grozesti, jud. Iasi
Dispozitia nr. 165 din 05.10.2020 cu privire la actualizarea valorilor la obiectivele ,, Platforme colectare selectiva deseuri " ,, Inlocuire gard si amenajare poarta de acces auto si pietonal, sediu primarie", ,, Reparatii biblioteca"
Dispozitia nr. 166 din 15.10.2020 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou nascut d-lui Bejenaru Ion
Dispozitia nr. 167 din 21.10.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestru IV al anului 2020
Dispozitia nr. 168 din 04.11.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi in sedinta ordinara pe luna noiebrie 2020
Dispozitia nr. 169 din 05.11.2020 cu privire la desemnarea persoane pentru indeplinirea atributiilor de ofiter de stare civila
Dispozitia nr. 170 din 05.11.2020 cu privire la nominalizarea echipei locale de interventie si sprijin local la nivelul comunei Grozesti
Dispozitia nr. 171 din 06.11.2020 cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral
Dispozitia nr. 172 din 16.11.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana cuvenite d-rei Covasneanu Laura- Andreea
Dispozitia nr. 173 din 18.11.2020 cu privire la numirea ersonalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare
Dispozitia nr. 174 din 20.11.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Surpanu Mihai
Dispozitia nr. 175 din 20.11.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Rosanu Constantin
Dispozitia nr. 176 din 20.11.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-nei Gelatu Ramona Ionela
Dispozitia nr. 177 din 20.11.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Sandu Constantin
Dispozitia nr. 178 din 20.11.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Anghelache Nedelcu Constantin
Dispozitia nr. 179 din 23.11.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta extraordinara pe luna noiem 2020
Dispozitia nr. 180 din 27.11.2020 cu privire la desemnarea persoanei care sa se ocupe de verificarea, inregistrarea si arhivarea contractelor de arenda
Dispozitia nr. 181 din 02.12.2020 cu privire la desemnarea personalului tehnic auxiliar la sectia de votare
Dispozitia nr. 182 din 02.12.2020 cu privire la interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 06.12.2020
Dispozita nr. 183 din 02.12.2020 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare cuvenite pentru persoana cu handicap grav Ungurianu Marin
Dispozita nr. 184 din 03.12.2020 cu privire la delimitarea sectilor de votare cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor
Dispozita nr. 185 din 07.12.2020 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni, combustibili petrolieri familiilor si persoanelor beneficiare in conditiile legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Dispozita nr. 186 din 10.12.2020 cu privire la rectificarea Bugetului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul IV al anului 2020
Dispozita nr. 187 din 10.12.2020 cu privire la constituirea comisiei de inventariere a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Grozesti, judetul Iasi
Dispozita nr. 188 din 10.12.2020 cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei lunare pentru persoana cu handicap grav-Ungurianu Marin
Dispozita nr. 189 din 24.12.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local alcomunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna Decmbrie 2020
Dispozita nr. 190 din 30.12.2020 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna Ianuarie 2021

Vizualizari: 498
Data creare: 25-02-2020 12:32:59

Raport evaluare

Raport evaluare

Vizualizari: 331
Data creare: 12-02-2020 09:33:09

SALARIZAREA PERSONALULUI PRIMARIE COMUNEI GROZESTI PLATIT DIN FONDURI PUBLICE LA DATA DE 30.09.2019

Salarizarea personalului Primariei comunei Grozesti platit din fonduri publice la data de 30.09.2019

Documente pdf
Salarizarea personalului Primariei comunei Grozesti platit din fonduri publice la data de 30.09.2019

Vizualizari: 337
Data creare: 23-10-2019 13:11:42

Publicatie numerotarea si delimitarea sectiilor de votare

Publicatie numerotarea si delimitarea sectiilor de votare

Documente pdf
Publicatie

Vizualizari: 366
Data creare: 08-10-2019 12:05:17

Hotărâri ale Consiliului Local Grozești, județul Iași pe anul 2020

 Hotarari ale Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe anul 2020

Documente pdf
Hotararea nr. 1 din 14.01.2019 cu privire la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul 2020 cu beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr. 2 din 14.01.2020 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020
Hotararea nr. 3 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru infiintare ferma reproducere suine la nivelul comunei Grozesti Judetul Iasi
Hotararea nr.4 din 14.01.2020 cu privire la aprobarea oraganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Grozesti judetul Iasi in anul scolar 2020-2021
Hotararea nr.5 din 14.01.2020 cu privire la solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului
Hotararea nr.6 din 30.01.2020 cu privire la aprobarea stabilirii salariilor de baza pentru functionari publicisi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, judetul Iasi incepand cu data de 01.01.2020
Hotararea nr.7 din 30.01.2020 cu privire la aprobarea insusirii in domeniul public al comunei Grozesti, judetul Iasi a suprafetei de teren arabil de 150.00 mp
Hotararea nr. 8 din 26.02.2020 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul 2020
Hotararea nr. 9 din 26.02.2020 cu privire la infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 10 din 26.02.2020 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru |Situatii de Urgenta tip V2 al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 11 din 26.07.2020 cu privire la aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 12 din 26.07.2020 cu privire la aprobarea modificarii art.36 (Tarifele pct.3) din Dispozitiile generale ale Contractului de delgare a estiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
Hotararea nr. 13 din 26.02.2020 cu privire la aprobarea acordarii sumei de 12.000 lei, d-nei Zota Nicoleta Ionela
Hotararea nr. 14 din 31.03.2020 cu privire la aprobarea Graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe Trim. II al anului 2020
 Hotararea nr. 15 din 31.03.2020 cu privire la acordarea de mandat special in vederea exprimarii votului in Aga Arsacis
 Hotararea nr. 16 din 31.03.2020 cu privire la revocarea H.C.L. nr. 69/09.12..2019
 Hotararea nr. 17 din 31.03.2020 cu privire la revocarea H.C.L. nr. 7/30.01.2020 prin care s-a aprobat insusirea in domeniul public a suprafetei de teren arabil de 150 mp
 Hotararea nr. 18 din 31.03.2020 cu privire la solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea fostului pichet de graniceri Grozesti, catre domeniul public al comunei Grozesti
 Hotararea nr. 19 din 31.03.2020 cu privire la instrumentarea proiectului de investitie ,, Construire Gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 20 din 31.03.2020 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Grozesti, judetul Iasi pe trim. II al anului 2020
 Hotararea nr. 21 din 30.04.2020 cu privire la actualizarea/modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
 Hotararea nr. 22 din 30.04.2020 cu privire la acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Grozesti, jud. Iasi in A.G.A.A.D.I.S. Iasi, in vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transporta deseurilor menajere si similare, altele decat reciclabile
Hoatararea nr. 23 din 30.04.2020 cu privire la aprobarea cuprinderii in domeniul privat al comunei Grozesti, jud. Iasi a suprafetei de teren arabil de 150 mp.situat in extravilanul comunei identificata cadastral in T 32 P 563/1/1
Hotararea nr. 24 din 30.04.2020 cu privire la aprobarea participarii in cadrul programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in cadrul iluminatului public
Hotararea nr. 25 din 29.05.2020 cu privire la aprobarea implementarii proiectului Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a ecluziunii sociale
Hotararea nr.26 din 29.05.2020 cu privire la aprobarea procedurii de lucru privind inregistrarea si arhivarea contractelor de arenda depuse la Consiliul Local al Comunei Grozesti, judetul Iasi
 Hotararea nr.27 din 29.05.2020 cu privire la aprobarea actului aditional nr.37 la contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita...
Hotararea nr.28 din 29.05.2020 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul II al anului 2020
Hotararea nr.29 din 29.06.2020 cu privire la aprobarea planului tarifar Apavital SA pentru perioada 2020-2024
Hotararea nr.30 din 29.06.2020 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti pe trimestrul III al anului 2020
Hotararea nr.31 din 29.06.2020 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Groyesti, judetul Iasi pe trim III si IV al anului 2020
Hotararea nr.32 din 09.075.2020 cu privire la aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Grozesti judetul Iasi
Hotararea nr.33 din 24.08.2020 cu privire la aprobarea completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009 prin actul aditional nr.39
Hotararea nr.34 din 24.08.2020 cu privire la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma elaborarii proiectului tehnic si a devizului general de lucrari pentru proiectul de investitie Construire Gradinita in comuna Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 35/24.08.2020 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti
Hotararea nr. 36/24.08.2020 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Grozesti judetul Iasi pe trimestrul III si IV al anului 2020
Hotararea nr. 37/24.08.2020 cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achizitia de produse aferente programului si contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative pentru anul scolar 2020-2021
Hotararea nr. 38/31.08.2020 cu privire la incetarea raportului de munca in functia de administrator al S.C. Servicii Comunale Grozesti SRL a domnului Zota Eugen incepand cu data de 15 septembrie 2020 prin demisie
Hotararea nr. 39/31.08.2020 cu privire la numirea domnilor Varvea Gavril si Cristea Cristian in functia de administratori ai S.C.Servicii Comunale Grozesti S.R.L. incepand cu data de 15 septembrie 2020
Hotararea nr. 40/23.09.2020 cu privire la aprobarea inventarului bunuri care apartin domeniului privat al comunei Grozesti judetul Iasi Sectiunea I-Bunuri imobile cu valorile actualizate in anul 2020
Hotararea nr. 41/23.09.2020 cu privire la aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grozesti, Judetul iasi sectiunea I-Bunuri imobile in forma actualizata in anul 2020
Hotararea nr. 42/23.09.2020 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul III al anului 2020
Hotararea nr. 43/23.09.2020 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul IV al anului 2020
Hotararea nr. 44 din 09.11.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 45 din 09.11.2020 cu privire la alegerea viceprimarului comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 46 din 09.11.2020 cu privire la constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al comunei Grozesti , jud. Iasi
Hotararea nr. 47 din 27.11.2020 cu privire la desemnarea reprezentantului comunei Grozesti, jud. Iasi si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul comunei Grozesti, jud. Iasi in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi- ARSACIS
Hotararea nr. 48 din 27.11.2020 cu privire la desemnarea reprezentantului legal si a persoanei/persoanelor care pot inlocui reprezentantul legal al comunei Grozesti, jud. Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate -ADIS Iasi
Hotararea nr. 49 din 27.11.2020 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Grozesti,jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2020
Hotararea nr. 50 din 27.11.2020 cu privire la instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ teritoriala a comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 51 din 27.11.2020 cu privire la aprobarea ,,Planului de ocupare a functiilor publice" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul 2020
Hotararea nr. 52 din 27.11.2020 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Grozesti cu incadrarea in numar maxim de posturi aprobat conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare aprobata cu modificari si completari privind Legea nr. 13/2011
Hotararea nr. 53 din 27.11.2020 cu privire la implementarea proiectului Cresterea Utilizarii Echipamentelor I.T. in cadrul Procesului Educational in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 54 din 29.12.2020 cu privire la aprobarea Graficului de Sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul I al anului 2021
Hotararea nr. 55 din 29.12.2020 cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 pin Actul Aditional nr. 40
Hotararea nr. 56 din 29.12.2020 cu privire la revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009
Hotararea nr. 57 din 29.12.2020 cu privire la corectarea in evidenta financiar-contabila a avansului achitat conform Ordinului de Plata nr. 323/29.10.2013 in valoare de 1861,07 lei pentru S.C. SALUB SPA S.R.L.
Hotararea nr. 58 din 29.12.2020 cu privire la aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat pe raza comunei Grozesati, jud. Iasi, alcatuita din unitatile de invatamant care vor functiona in anul scolar 2021-2022

Linkuri externe
Hotărâri ale Consiliului Local Grozești, județul Iași
https://www.comunagrozesti.ro/ari2_1707-hotarri_ale_consiliului_local.html

Vizualizari: 445
Data creare: 01-08-2019 10:22:03

GDPR

 Primaria comunei Grozesti, colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

      Rolul prezentei notificări este de a explica modu Citeste mai mult...


Documente pdf
REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
Cerere pentru exercitarea dreptului la opozitie
Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor
Cerere pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii
Cerere pentru exercitarea dreptului la stergerea datelor

Vizualizari: 457
Data creare: 16-04-2019 09:19:34

Salarizarea personalului din cadrul Primariei Grozesti platit din fonduri publice la 30,03,2019

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Primăria comunei Grozești, județul Iași, publică lista tuturor funcțiilor din cadrul instituției, indemnizațiile lunare, salariile de bază, precum și baza legală a acordării acestora.

Documente pdf
Salarizarea personalului din cadrul Primăriei Grozești plătit din fonduri publice la 30.03.2019

Vizualizari: 320
Data creare: 01-04-2019 08:47:59

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Grozesti aferente anului 2019

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Grozesti aferente anului 2019 

Documente pdf
Hotararea nr. 1/18.01.2019 cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2019
Hotararea nr. 2/18.01.2019 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Grozesti pe anul 2019
Hotararea nr. 3/18.01.2019 cu privire la aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Grozesti, judetu Iasi incepand cu anul 2019
Hotararea nr. 4 / 18.01.2019 cu privire la realizarea accesului public la obiectivul de investitii ,, Amenajare drumuri de acces la exploatatii agricole in comuna Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 5 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe raza comunei Grozesti jud. Iasi 2019-2020
Hotararea nr. 6 din 21.02.2019 cu privire la avizarea transportului public de persoane prin curse regulate pe o perioada de cel mult 10 ani
Hotararea nr. 7 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea implementarii Proiectului de investitie ,,Modernizare drumuri locale in comuna Grozesti, judetul Iasi"
Hotararea nr. 8 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,, Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare in satele Grozeasti, Salageni si Coltu-Cornii
Hotararea nr. 9 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,, Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare
Hotararea nr. 10 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea aderarii comunei Grozesti, judetul Iasi la Asociatia Comunelor din Romania
Hotararea nr. 11 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea insusirii ,,m Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern"
Hotararea nr 12 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea reactualizarii ,,Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul 2019 cu beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr.13 din 21.02.2019 cu privire la modificarea Hotararrii Consiliului Local al comunei Grozesti nr.62/27.12.2018
Hotararea nr.14 din 27.02.2019 cu privire la asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor...
Hotararea nr.15 din 27.02.2019 cu privire la interzicerea accesului perrsoanelor fizice in incinta sediului Primariei si a Scolii Gimnaziale Grozesti dupa orele 16.00
Hotararea nr.16 din 311.03.2019 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiuliului Local al Comunei Grozesti pe trimestrul II-al anuluii 2019
Hotararea nr.17 din 31.02.2019 cu privire la aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr.18 din 31.02.2019 cu privire la aprobarea stabilirii pretului de inchiriere a pajistilor proprietate publica a comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr.19 din 31.02.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind informarea si consultarea publicului la elaborarea sau reviuzuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
Hotararea nr. 20 din 22.04.2019 cu privire la reactualizarea Hotararii de consiliu nr. 11 din 02.02.2018
Hotararea nr. 21 din 22.04.2019 cu privire la aprobarea unor masuri pentru gospodarirea comunei Grozesti, Judetul Iasi
Hotararea nr. 22 din 22.04.2019 cu privire la aprobarea inchirierii pajistilor disponibile aflate in aflate in proprietatea publica a comunei Grozesti, judetul iasi, prin atribuire directa
Hotararea nr. 23 din 22.04.2019 cu privire la aprobarea implementarii Proiectului de investitii Modernizare drumuri locale in comuna Grozesti judetul Iasi
Hotararea nr 24. din 12.04.2019 cu privire la aprobarea implementarii Proiectului ,, Achizitie utilaje pentru comuna Grozesti, judetul Iasi"
Hotararea nr 25. din 22.04.2019 cu privire la aprobarea insusirii in domeniul public al comunei Grozesti, judetul IASI a suprafetei de 59417,00 mp de teren situat in extravilanulcomunei Grozesti, judetul Iasi identificata cadasral in T 9/1 P 247/1 reprezentand rezerva de teren primarie
Hotararea nr 26. din 22.04.2019 cu privire la aprobarea ,,infiintarii echipei mobile locale pentru cazurile de violenta in familie si componenta acesteia"
Hotararea nr 27. din 22.04.2019 cu privire la aprobarea Bugetului Local a comunei Grozesti , judetul Iasi pe anul 2019
Hotararea nr 28. din 22.04.2019 cu privire la aprobarea transferului sumei de 60.000 lei din Bugetul Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe anul 2019, sub forma de imprumut catre S.C. Serviciile Comunale Grozesti SRL
Hotararea nr 29. din 13.05.2019 cu privire la aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 prin actul aditional nr. 31
Hotararea nr 30. din 13.05.2019 cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2019-2020
Hotararea nr 31. din 13.05.2019 cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate in proprietatea publica a comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr 32. din 13.05.2019 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de prstari servicii pentru depozitarea deseurilor menajere si similare cu Salubris SA Iasi si imputernicirea primarului comunei Grozesti, judetul Iasi pentru incheierea si semnarea contractului de prestari servicii
Hotararea nr 33. din 13.05.2019 cu privire la aprobarea reactualizarii Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi cu nr. 21/22.04.2019 prin care sau aprobat unele masuri pentru gospodarirea comunei Grozesti, judetul Iasi pe anul 2019
Hotararea nr. 34. din 28.06.2019 cu privire la aprobarea avizarii modificarii Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apa si canalizare si aprobarii modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr 48/2009 precum si acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in Aga Arsacis
Hotararea nr 35. din 28.06.2019 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi cu nr.18/31.03.2019 prin care s-a aprobat stabilirea pretului de inchiriere a pajistilor proprietate publica a comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 36 din 28.06.2019 cu privire la aprobarea stabilirii pretului de inchiriere a pajistilor proprietate publica a comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 37 din 28.06.2019 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti judetul Iasi pe trimestrul III al anului 2019
Hotararea nr. 38 din 28.06.2019 cu privire la aprobarea preluarii in domeniul public al comunei Grozesti, judetul Iasi a segmentului de Drum Judetean DJ 249 D de la intersectia cu Drumul Judetean 244F si pana lalimita cu comuna Gorban, judetul Iasi
Hotararea nr. 39 din 28.06.2019 cu privire la instrumentarea proiectului ,, Construire Gradinita in comuna Grozesti, judetul Iasi" in vederea contractarii finantarii de la Ministerul dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Fondul National de Dezvoltare Locala
Hotararea nr. 40 din 28.06.2019 cu privire la aprobarea cofinantarii a obiectivului de investitii Extindere retea de alimentare cu apa si infiitare sistem centralizat de canalizare in satele Grozesti Salageni si Coltu-Cornii, comuna Grozesti , judetul Iasi
Hotararea nr. 41 din 28.06.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Extindere retea de apa si infiintare sitem centralizat de canalizare in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii, comuna Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 42 din 28.06.2019 cu privire la solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectorartul Teritorial al Politiei de Frontiera iasi in domeniul public al comunei grozesti, judetul Iasi si in administrarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 43 din 31.07.2019 cu privire la aprobarea unui stimulent pentru nou-nascuti
Hotararea nr. 44 din 31.07.2019 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti,judetul Iasi pe trimesrul II al anului 2019
Hotararea nr. 45 din 23.08.2019 cu privire acordarea mandatului special reprezentantului UAT Grozesti, judetul Iasi in AGA ADIS Iasi in vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport al deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Iasi si imputernicirea
Hotararea nr. 46 din 31.07.2019 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si a Statutulyui de Functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Grozesti, cu incadrarea in numar maxim de posturi aprobat conform prevederilor O.U.G. nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare aprobata cu modificari si completari prin Legea 13/2011 cu modificarile ulterioare
Hotararea nr. 47 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea inchirierii unui spatiu pentru deschiderea unui cbinet medical veterinar la nivelui comunei Grozesti judetul Iasi
Hotararea nr. 48 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, judetu Iasi pe trimestrul III si IV al anului 2019
Hotararea nr. 49 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea contractarii unui imprumut bancar intern in vederea asigurarii cofinantarii unor Proiecte de investitii de interes local
Hotararea nr. 50 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea actualizarii modificarii si completarii Actului Constitutiv al Statutului Asociatiei Regionale a serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS
Hotararea nr. 51 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea acordarii mandatului special reprezentantului UAT Grozesti,jdetul iasi, d-lui primar Cristea George, in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal Iasi, referitor la actualizarea, modificarea sicompletarea Actului Constitutiv si a Statutului ARSACIS
Hotararea nr. 52 din 23.09.2019 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al Comunei Grozesti pe trimestrul IV al anului 2019
Hotararea nr. 53 din 23.09.2019 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, judetu Iasi pe trimestrul III al anului 2019
Hotararea nr. 54 din 23.09.2019 cu privire la aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V1
Hotararea nr. 55 din 30.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de tip V1 la nivelul comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 56 din 30.10.2019 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Grozesti
Hotararea nr. 57 din 18.11.2019 cu privire la aprobarea insusirii in domeniul privat al comunei Grozesti, judetul Iasi a suprafetei de teren de 2000 mp situat in T 445/1, P 878/2/1 in vederea acordarii in folosinta gratuita a doua (2) locuri de casa in baza legii 15/2003
Hotararea nr. 58 din 18.11.2019 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul IV al anului 2019
Hotararea nr. 60 din 18.11.2019 cu privire la aprobarea inchirierii pajistilor disponibile aflate in proprietatea publica a comunei Grozesti, judetul Iasi, prin licitatie publica
Hotararea nr.61 din 18.11.2019 cu privire la aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, judetu Iasi, cu nr. 47/23.08.2019 prin care s-a aprobat inchirierea unui spatiu in suprafata de 9,5 mp pentru deschiderea unui cabinet medical veterinar la nivelui comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 62 din 18.11.2019 cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu pentru deschiderea unui cabinet medical veterinar la nivelul omunei Grozesti, judetul Iassi
Hotararea nr. 63 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea modificarii Contractului dedelegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr. 33
Hotararea nr. 64 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul I al anului 2020
Hotararea nr. 65 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea asigurarii suportului IT in vederea organizarii Monitorului Oficial Local in format electronic
Hotararea nr. 66 din 09.12.2019 cu privire la instituirea nor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ teritoriala a comunei grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 67 din 09.12.2019 cu privire la solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectorratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi in domeniul public al comunei Grozesti, judetul Iasi si in administrarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 68 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grozesti, judetul Iasi, pe luna Decembrie a anului 2019
Hotararea nr. 69 din 09.12.2019 cu privire la modificarea si completarea inventarului public al comunei Grozesti, judetul Iasi Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr 57/01.11.2017 prin introducerea in inventar a investitiei FEADR aferenta proiectului ,,Achizitii utilaje pentru comuna Grozesti, judetul Iasi"
Hotararea nr. 70 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea modificarii organigramei si astatului de functii a aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 71 din 09.12.2019 cu privire la instrumentarea proiectului ,, Construire gradinita in comuna Grozesti, judetul Iasi" in vederea contractarii finantarii de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei publice si Fondurilor Europene prin Fondul National de Dezvoltare Locala
Hotararea nr. 72 din 23.12.2019 cu privire la aprobarea reactualizarii devizului general de lucrari la obiectivul de investitie Reabilitare termica a scolii gimnaziale Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 73 din 23.12.2019 cu privire aprobarea eliberarii sumei de 1890 lei de catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Iasi, catre Primaria comunei Grozesti, judetul Iasi reprezentand valoarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne in perioada sezonului rece
Hotararea nr 59 din 18 .11.2019 cu privire la aprobarea revocarii HCL cu nr 22 din 22.04.2019 prin care sa aprobat inchirierea pajistilor disponibile aflate in proprietatea publica a comunei Grozesti, judetul Iasi

Vizualizari: 380
Data creare: 23-01-2019 11:13:10

Dispozitiile primarului comunei Grozesti ,judetul Iasi pe anul 2019

Dispozitiile primarului comunei Grozesti, judetul Iasi (2019)

Documente pdf
Dispozitia nr. 1/09.01.2019 cu privire la acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 din excedentul anului 2018
Dispozitia nr. 2/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-rei Lupu Mihaela
Dispozitia nr. 3/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-nei Raileanu Gabriela Alina
Dispozitia nr. 4/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-nei Lupu Maria
Dispozitia nr. 5/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-rei Radvan Alice Adriana
Dispozitia nr. 6/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-lui Marinas Serafin
Dispozitia nr. 7/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-lui Gorgos Gheorghe
Dispozitia nr. 8/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-nei Sfredel Angelica
Dispozitia nr.9/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana a d-lui Cristea Daniel
Dispozitia nr.10/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana a d-lui Zota Constantin
Dispozitia nr.11/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana a d-lui Tudose Marian
Dispozitia nr.12/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana a d-nei Chitu Rodica
Dispozitia nr. 13/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-rei Danila Mariana
Dispozitia nr. 14/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-nei Zota Maria
Dispozitia nr. 15/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-nei Tudose Livia
Dispozitia nr. 16/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-nei Mihailescu Maria
Dispozitia nr. 17/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-nei Barlescu Elena
Dispozitia nr. 18/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-nei Zota Maricela
Dispozitia nr. 19/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-nei Micu Aurelia-Lenuta
Dispozitia nr. 20/10.01.2019 cu privire la acordarea indemnizatiei de hrana d-lui Teleman Marcel
Dispozitia nr. 21/14.01.2019 ci privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Grozesti, Judetul Iasi , in sedinta ordinara pe luna Ianuarie 2019
Dispozitia nr. 22/15.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea in anul 2019 a vaucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, Judetul Iasi
Dispozitia nr. 23/15.01.2019 cu privire la acordarea tichetelor sociale pentru gradinita pentru luna Decembrie 2018
Dispozitia nr. 24/18.01.2019 cu privire la acordarea dreptului de ajutor social d-nei Dobrea Daniela
Dispozitia nr. 25/18.01.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Caulet Adrian-Gabriel
Dispozitia nr. 26 / 18.01.2019 cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei d-nei Dobrea Daniela
Dispozitia nr. 27 / 21.01.2019 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a primarului comunei Grozesti incepand cu 01.01.2019
Dispozitia nr. 28 / 21.01.2019 cu privire la stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Grozesti incepand cu 01.01.2019
Dispozitia nr. 29 / 21.01.2019 cu privire la stabilirea salariului lunare a d-rei Radvan Alice-Adriana incepand cu 01.01.2019
Dispozitia nr. 30 / 21.01.2019 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-lui Teleman Marcel incepand cu 01.01.2019
Dispozitia nr. 32 / 21.01.2019 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Mihailescu Maria incepand cu 01.01.2019
Dispozitia nr. 33 / 21.01.2019 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Zota Maricela incepand cu 01.01.2019
Dispozitia nr. 34 / 21.01.2019 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Barlescu Elena incepand cu 01.01.2019
Dispozitia nr. 35 / 21.01.2019 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Tudose Livia incepand cu 01.01.2019
Dispozitia nr. 31 /21.01.2019 cu privire la stabilirea salariului de baza a d.nei Micu Aurelia-Lenuta incepand cu 01.01.2019
Dispozitia nr. 36 / 21.01.2019 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Zota Maria incepand cu 01.01.2019
Dispozitia nr. 37 /21.01.2019 cu privire la stabilirea salariului de baza al d-nei Danila Mariana incepand cu data de 01.01.2019
Dispozitia nr. 38 cu privire la numirea comisiei de evaluare a ofertelor de puse in cadrul procedurii de achizitie ,,Servicii de proiectare si executie lucrari
Dispozitia nr. 38/23/01.2019 cu privire la numirea comisiei de evaluare a ofertelo de puse in cadrul procedurii de achizitie ,,Servicii de proiectare si executie lucrari
Dispozitia nr.39 din 11,02,2019 cu privire la incetarea contractuluide munca a d-lui Teleman Marcel
Dispozitia nr. 40 din 12.02.2019 cu privire la numirea comisiei de evaluare procedura de achizitie
Dispozitia nr. 41 din 13.02.2019 cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav-Boureanu Neculai
Dispozitia nr.42 din 15.02.2019 cu privire la acordarea tichetelor sociale pentru gradinita pentru luna Ianuarie 2019
Dispozitia nr. 43 din 15.02.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Gelatu Adrian-Sebastian
Dispozitia nr.44 din 15.02.2019 cu privire la stabilirea programului de lucru in cadrul Primariei
Dispozitia nr. 46 din 16.02.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Grozesti judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna Februarie 2019
Dispozitia nr. 47 din 22.02.2019 cu privire la infiintarea S.C. Servicii Comunale Grozesti S.R.L.
Dispozitia nr 48 din 25.02.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara pe luna Februarie 2019
Dispozita nr 49 din 28.02.2019 cu privire la desemnarea d-lui Marinas Serafin ca reprezentant al UAT Grozesti in relatia cu APIA in cadrul programului pentru scoli din Romania
Dispozitia nr. 50 din 28.02.2019 cu privire la stabilirea salariului lunar brut a d-lui Gorgos Gheorghe
Dispozitia nr 51 din 06.03.2019 cu privire la delegarea unor sarcini de serviciu
Dispozitia nr. 52 din 11.03.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Asimionesei Giorgiana Liliana
Dispozitia nr. 53 din 11.03.2019 cu privire la acordareaalocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Acostachioaiei Maria-Madalina
Dispozitia 54 din 12.03.2019 cu privire la acordarea tichetelor sociale pentru gradinita pe luna Februarie 2019
Dispozitia nr. 55 din 14.03.2019 cu privire la infiintarea S.C. Servicii Comunale Grozesti SRL
Dispozitia nr. 56 din 22.03.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Corduneanu Elena-Magda
Dispozitia nr. 57 din 22.03.2019 cu privire la acordare ajutor de urgenta
Dispozitia nr. 58 din 27.03.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna Martie 2019
Dispozitia nr 59 din 29.03.2019 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Lupu Maria incepand ci 01.03.2019
Dispozitia nr 60 din 29.03.2019 cu privire la stabilirea salariului de baza a d-nei Sfredel Angelica incepand cu 01.03.2019
Dispozitia nr 61 din 02.04.2019 cu privire la acordare ajutor de urgenta d-lui Balan Gheorghe
Dispozitia nr 62 din 02.04.2019 cu privire la desemnarea domnului administrator Zota Eugen ca persoana responsabila in relatia cu institutiile bancare si alte institutii publice ale statului
Dispozitia nr.63/15.04.2019 cu privire la incetarea dreptului de stimulent educational d-nei Anei Gabriela
Dispozitia nr. 64/15.04.2019 cu privire la acordarea tichetelor sociale pentru gradinita pe luna Martie 2019
Dispozitia nr. 65/15.04.2019 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Iovu Gabriela
Dispozitia nr. 66/15.04.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Gianga Constantin
Dispozitia nr. 67/15.04.2019 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Gianga Constantin
Dispozitia nr. 68/15.04.2019 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Balan Vasile
Dispozitia nr. 69/15.04.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Balan Vasile
Dispozitia nr. 70/15.04.2019 cu privire la incetara platii ajutorului social d-lui Tanase Gheorghe
Dispozitia nr. 71/18.04.20196 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara pe luna Aprilie 2019
Dispozitia nr. 72/18.04.20196 cu privire la stabilirea salariului de baza lunar incepand cu 01.04.2019 a d-nei Lupu Maria
Dispozitia nr. 73/22.04.20196 cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisajun electoral cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru membrii din Romania in parlamentul European in anul 2019
Dispozitia nr. 74/24.04.20196 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Sandu Nicoleta
Dispozitia nr.75/24.04.2019 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Teleman Neculai
Dispozitia nr. 76/24.04.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Tudose Constantin
Dispozitia nr. 77/24.04.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a famiiei d-lui Surpanu Bogdan
Dispozitia nr. 78/24.04.2019 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Surpanu Bogdan
Dispozitia nr. 79/24.04.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a famliiei d-nei Teleman Ionela
Dispozitia nr. 80/24.04.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Munteanu Ioana Daniel
Dispozitia nr. 81/24.04.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei D-nei Pancu Madalina Lacramioara
Dispozitia nr. 82/24.04.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Ursache Adelina
Dispozitia nr. 83/02.05.2019 cu privire la incetarea contractului individual de munca d-nei Zota Maricela
Dispozitia nr.84/02.05.2019 cu privire la angajarea d-nei Zota Maricela ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav Zota Constantin
Dispozitia nr.85/07.05.2019 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Mandru Maricel
Dispozitia nr.86/08.05.2019 cu privire la incetareaacordarii indemnizatiei cuvenite pentru persoana cu handicap grav Chirila Marin
Dispozitia nr.87/08.05.2019 cu privire la acordarea tichetelor speciale la gradinita pentru luna Aprilie 2019
Dispozitia nr.88/09.05.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local al Comunei Grozesti in sedinta ordinara pe luna Mai 2019
Dispozitia nr.89/16.05.2019 cu privire la aprobarea modificarii raportului de serviciu a d-rei Lupu Mihaela
Dispozitia nr.90/22.05.2019 cu privire la asistarea persoanelor in varsta la incheierea unor acte juridice in anul 2019
Dispozitia nr. 91/22.05.2019 cu privire la delegarea atributiilor in cadrul Compartimentului Registru Agricol
Dispozitia nr. 92/23.05.2019 cu privire la interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice in ziua de 26.05.2019
Dispozitia nr. 93/23.05.2019 cu privire la delimitarea sectiilor de votare cu ocazia desfasurarii alegerilor
Dispozitia nr 94 din 31.05.2019 cu privire la stabilirea programului de lucru in cadrul U.A.T. Grozesti
Dispozitia nr. 95 din 31.05.2019 cu privire la autorizarea persoanelor care sa opereze in registrul electoral
Dispozitia nr. 96 din 03.06.2019 cu privire la instituirea serviciului de permanenta
Dispozitia nr. 97 din 04.06.2019 cu privire la aprobarea acordarii drepturilor salariale cuvenite, functionarului public Lupu Mihaela
Dispoztitia nr. 98 din 04.06.2019 cu privire la acordarea stimulent petru nou nascut d-lui teleman Gioni-Constantin
Dispoztitia nr. 99 din 05.06.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere familiala d-lui Caulet Adrian Gabriel
Dispoztitia nr. 100 din 07.06.2019 cu privire la acordarea tichetelor sociale pentru gradinita pe luna Mai 2019
Dispoztitia nr. 101 din 10.06.2019 cu privire la numirea d-lui Arnautu Ioan ca diriginte de santier
Dispoztitia nr.102 din 20.06.2019 cu privire la constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea si evaluarea preliminara a efectelor calamitatior naturale
Dispoztitia nr. 103 din 24.06.2019 cu privire la convocarea consiliului local in sedinta ordinara pe luna iunie
Dispoztitia nr. 104 din 25.06.2019 cu privire la stabilirea salariului d-lui Martinas Serafin
Dispoztitia nr. 105 din 25.06.2019 cu privire la acordarea ajutor de urgenta d-nei Alupoaiaei Elena
Dispozitia nr.106 din 01.07.2019 cu privire la angajarea domnului Rosanu Vasilica ca asistent personal cu Contract Individual de Munca pe perioada determinata pentru persoana cu handicap grav Roasanu Ioachim
Dispozitia nr.107 din 01.07.2019 cu privire acordarea tichetelor sociale pentru gradinita pe luna Iunie 2019
Dispozitia nr.108 din 02.07.2019 cu privire incetarea alcatiei de sustinere a familiei d-lui Cozma Alexandru
Dispozitia nr.109 din 02.07.2019 cu privire la incetarea platii alutorului social d-lui Cozma Alexandru
Dispozitia nr.110 din 09.07.2019 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul II al anului 2019
Dispozitia nr.111 din 23.07.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Munteanu Adelina
Dispozitia nr.112 din 23.07.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Munteanu Ioana-Daniela
Dispozitia nr.113 din 25.07.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Balan Valerica
Dispozitia nr.114 din 25.07.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Rusu Valentin
Dispozitia nr.115 din 25.07.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Ciobotaru Vasile
Dispozitia nr.116 din 25.07.2019 cu privire la incetarea platii ajutorului social a d-nei Macra Florica
Dispozitia nr.117 din 25.07.2019 cu privire la incetarea platii ajutorului social a d-lui Cordoneanu Gheorghe
Dispozitia nr.118 din 25.07.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Cordoneanu Gheorghe
Dispozitia nr.119 din 25.07.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Bojian Lavinia Iuliana
Dispozitia nr.120 din 25.07.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Boureanu Gheorghe
Dispozitia nr.121 din 25.07.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Gelatu Ramona-Ionela
Dispozitia nr.122 din 26.07.2019 cu privire la numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect Achizitie autoutilitara in cadrul proiectului Achizitie utilaje pentru comuna Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr.123 din 27.07.2019 cu privire la convocare consiliului local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna Iulie 2019
Dispozitia nr.124 din 27.07.2019 cu privire la reorganizarea Comisiei pentru selectionarea documentelor de arhiva
Dispozitia nr.125 din 06.08.2019 cu privire la numirea d-rei Radvan Alice-Adriana ca functionar public definitiv, in functia publica de executie de inspector, clasa I grad profesional asistent, gradatia 1 corespunzator transei de vechime in munca
Dispozitia nr.126 din 06.08.2019 cu privire la numirea d-lui Martinas Serafin ca functionar public definitiv, in functia publicade executie, de inspector, clasa I,grad profesional asistent, gradatia 3 corespunzator transei de vechime in munca
Dispozitia nr.127 din 07.08.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-nei Zota Elena Beatrice
Dispozitia nr.128 din 07.08.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familie d-lui Balan Adrian
Dispozitia nr.129 din 07.08.2019 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-nei Dobrea Daniela
Dispozitia nr.130 din 07.08.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familie d-nei Petrea Ionela Roxana
Dispozitia nr.131 din 13.08.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familie d-nei Geanga Maricica
Dispozitia nr.132 din 19.08.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna August 2019
Dispozitia nr.133 din 21.08.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familie d-lui Condrea Aurel
Dispozitia nr. 134 din 13.09.2019 cu privire la delegarea unor sarcini de serviciu
Dispozitia nr. 135 din 18.09.2019 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Iacob Bucos Ovidiu
Dispozitia nr. 136 din 19.09.2019 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe anul 2019
Dispozitia nr. 137 din 20.09.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna septembrie 2019
Dispozitia nr. 138 din 24.09.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Asimionesei Georgiana Liliana
Dispozitia nr. 139 din 24.09.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Balan Vasile
Dispozitia nr. 140 din 26.09.2019 cu privire la incetrea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Ciobotaru Liliana
Dispozitia nr. 141 din 26.09.2019 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe anul 2019
Dispozitia nr. 142 din 02.10.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Gelatu Ramona Ionela
Dispozitia nr. 143 din 04.10.2019 cu privire la acordarea tichetelor sociale pentru gradinita pentru perioada septembrie- iunie anul scolar 2019-2020
Dispozitia nr. 144 din 14.10.2019 cu privire la acordarea unui ajutor de urgenta d-nei Calancea Maria
Dispozitia nr. 145 din 18.10.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Boureanu Mihaela Elena
Dispozitia nr. 146 din 21.10.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Gitlan Lenuta
Dispozitia nr. 147 din 21.10.2019 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Tudose Dana Lenuta
Dispozitia nr. 148 din 21.10.2019 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Coziul Doru Gabriel
Dispozitia nr. 149 din 21.10.2019 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Coziul Doru Gabriel
Dispozitia nr. 150 din 21.10.2019 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Nechita Georgel
Dispozitia nr. 151 din 22.10.2019 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Munteanu Ioana Daniela
Dispozitia nr. 152 din 22.10.2019 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Munteanu Adelina
Dispozitia nr. 153 din 22.10.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Frunza Ana-Maria
Dispozitia nr. 154 din 22.10.2019 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-nei Pricop Maria
Dispozitia nr. 155 din 22.10.2019 cu privire la stabilirea dreptului ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni , combustibili petrolieri familiilor si persoanelor beneficiare in conditiile legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Dispozitia nr. 156 din 23.10.2019 cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Dispozitia nr. 157 din 23.10.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Caulet Adrian Gabriel
Dispozitia nr. 158 din 24.10.2019 cu privire la convocarea consiliului local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna Octombrie 2019
Dispozitia nr. 159 din 24.10.2019 cu privire la recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social de catre d-na Pricop Maria
Dispozitia nr. 160 din 28.10.2019 cu privire la desemnarea comisiei de acceptanta a serviciilor de inregistrare sistematica pe sectoarele cadastrale din cadrul U.A.T. Grozesti judetul Iasi
Dispozitia nr. 161 din 30.10.2019 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzire locuintei cu lemne d-lui Rosanu Constantin
Dispozitia nr. 162 din 30.10.2019 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Caulet Adrian-Gabriel
Dispozitia nr. 163 din 30.10.2019 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Boureanu Gheorghe
Dispozitia nr. 164 din 30.10.2019 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-nei Gelatu Ramona Ionela
Dispozitia nr. 165 din 30.10.2019 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-nei Toma Angela
Dispozitia nr. 166 din 30.10.2019 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-nei Teleman Ionela
Dispozitia nr. 167 din 30.10.2019 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei d-lui Macarie
Dispozitia nr. 168 din 04.11.2019 cu privire la reincadrarea d-lui Gorgos Gheorghe in functia publica de specifica de secretar general al U.A.T. Grozesti, judetul Iasi
Dispozitia nr. 169 din 04.11.2019 cu privire la interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice cu ocazia desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 10.11.2019
Dispozitia nr. 170 din 04.11.2019 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne d-lui Anghelache Nedelcu Constantin
Dispozitia nr. 171 din 07.11.2019 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne d-nei Alupoaie Elena
Dispozitia nr. 172 din 13.11.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta ordinara pe luna Noiembrie 2019
Dispozitia nr. 173 din 18.11.2019 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou nascut d-nei Ungureanu Florina Iuliana
Dispozitia nr. 174 din 18.11.2019 cu privire la constituirea comisiei de inventariere generala si casare de bunuri aflate in patrimoniul comunei Grozesti pe anul 2019
Dispozitia nr. 175 din 21.11.2019 cu privire la acordarea dreptului la ajutor social d-nei Gianga Florica
Dispozitia nr. 176 din 21.11.2019 cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, familiilor si persoanelor beneficiare in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Dispozitia nr. 177 din 22.11.2019 cu privire la incetarea alocatiei de sustinere a familiei d-lui Balan Vasile
Dispozitia nr. 178 din 28.11.2019 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne d-lui Sandu Constantin
Dispozitia nr. 179 din 29.11.2019 cu privire la acordarea unui ajutor financiar pentru nou nascut d-lui Sandu Gabriel
Dispozitia nr. 180 din03.12.2019 cu privire la desemnarea d-nei Lupu Maria, referent, ca responsabil achizitii publice in cadrul U.A.T. Grozesti, judetl Iasi
Dispozitia nr. 181 din 04.12.2019 cu privire la convocarea Consiliului Loca in sedinta ordinara pe luna Decembrie 2019
Dispozitia nr. 182 din 10.12.2019 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Alexa Marinela
Dispozitia nr. 183 din 20.12.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi in sedinta extraordinara pe luna Decembrie 2019

Vizualizari: 481
Data creare: 08-01-2019 08:21:45

Salarizarea personalului din cadrul Primăriei Grozești plătit din fonduri publice la 30.09.2017

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Primăria comunei Grozești, județul Iași, publică lista tuturor funcțiilor din cadrul instituției, indemnizațiile lunare, salariile de bază, precum și baza legală a acordării acestora.

Documente pdf
Salarizarea personalului din cadrul Primăriei Grozești plătit din fonduri publice la 30.09.2017

Vizualizari: 318
Data creare: 11-10-2018 11:11:40

Salarizarea personalului din cadrul Primăriei Grozești plătit din fonduri publice la 30.09.2018

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Primăria comunei Grozești, județul Iași, publică lista tuturor funcțiilor din cadrul instituției, indemnizațiile lunare, salariile de bază, precum și baza legală a acordării acestora.

Documente pdf
Salarizarea personalului din cadrul Primăriei Grozești plătit din fonduri publice la 30.09.2018

Vizualizari: 353
Data creare: 11-10-2018 09:59:01

Salarizarea personalului din cadrul Primăriei Grozești plătit din fonduri publice la 30.03.2018

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Primăria comunei Grozești, județul Iași, publică lista tuturor funcțiilor din cadrul instituției, indemnizațiile lunare, salariile de bază, precum și baza legală a acordării acestora.

Documente pdf
Salarizarea personalului din cadrul Primăriei Grozești plătit din fonduri publice la 30.03.2018

Vizualizari: 276
Data creare: 11-10-2018 09:55:03