Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Registrul cu hotarari

2021 | 2022 |
1 ) Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 03-02-2022 / Iniţiator: Primar Cristea George

Obiectul: Aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii...

Vizualizare document
2 ) Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 25-01-2022 / Iniţiator: Primar Cristea George

Obiectul: Aprobarea implementarii proiectului Achizitii utilaje pentru comuna Grozesti, jud. Iasi

Vizualizare document
3 ) Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 25-01-2022 / Iniţiator: Primar Cristea George

Obiectul: Aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei Grozesti, jud. Iasi

Vizualizare document
4 ) Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 25-01-2022 / Iniţiator: Primar Cristea George

Obiectul: Ajustarea preturilor materialelor de constructii pentru obiectivul de investitie Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare

Vizualizare document
5 ) Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 25-01-2022 / Iniţiator: Primar Cristea George

Obiectul: Aprobarea preluarii imobilului Locuinta Cadre-Grozesti

Vizualizare document
6 ) Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 05-01-2022 / Iniţiator: Primar Cristea George

Obiectul: Planul anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2022

Vizualizare document
7 ) Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 25-01-2022 / Iniţiator: Primar Cristea George

Obiectul: Planul anual de actiuni si lucrari de interes local

Vizualizare document
8 ) Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 25-01-2022 / Iniţiator: Primar Cristea George

Obiectul: Aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructie

Vizualizare document

Hotarari ale Consiliului Local 2023

Hotarari ale Consiliului Local 2023

Documente pdf
Hotararea nr. 1 din 27.01.2023 cu privire la suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023
Hotararea nr.2 din 27.01.2023 cu privire la aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.3 din 27.01.2023 cu privire la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul 2023 cu beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr.4 din 27.01.2023 cu privire la aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Actul Constitutiv si aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS revizuite 2021
Hotararea nr.5 din 27.01.2023 cu privire la aprobarea Caietului de sarcini, privind activitatea de tratare a apei, a caietului de sarcini privind activitatea de inmagazinare si a Caietului de sarcini privind activitatea de distributie a apei potabile
Hotararea nr.6 din 27.01.2023 cu privire la aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru II al anului 2022
Hotararea nr.7 din 27.01.2023 cu privire la aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale si masurile propuse pentru realizarea programului social la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi pentru anul 2023
Hotararea nr.8 din 27.01.2023 cu privire la aprobarea completarii Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre Apavital S.A. si utilizatorii serviciului
Hotararea nr.9 din 03.02.2023 cu privire la aprobarea Bugetului Local al Comunei Grozesti pe anul 2023

Vizualizari: 76
Data creare: 03-02-2023 13:22:34

Hotarari ale Consiliului Local 2022

Hotarari ale Consiliului Local 2022

Documente pdf
Hotararea nr. 9 din 03.02.2022 cu privire la aprobarea constituirii dreptului de acces in vederea amplasarii unui pilon de telecomunicatii
Hotararea nr. 10 din 14.02.2022 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul 2022
Hotararea nr. 11 din 14.02.2022 cu privire la rectificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi nr. 9 din 03.02.2022
Hotararea nr. 12 din 14.02.2022 cu privire la aprobarea reactualizarii Organizarii si Statului de functii al aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti
Hotararea nr. 13 din 14.02.2022 cu privire la aprobarea inscrierii in cartea funciara a imobilului ce are atribuit nr. cadastral 61963
Hotararea nr.14 din 24.02.2022 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local cu nr. 10 /14.02.2022 prin care s-a aprobat Bugetul initial al comunei Grozesti pe anul 2022
Hotararea nr. 15 din 24.02.2022 cu privire la aprobarea procedurii de lucru cu privire la inregistrarea si arhivarea contractelor de arenda
Hotararea nr. 16 din 25.03.2022 cu privire la aprobarea graficului de sedinte pe trim. II
Hotararea nr. 17 din 25.03.2022 cu privire la desemnarea a 2 consilieri in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale...
Hotararea nr. 18 din 25.03.2022 cu privire la completarea anexei nr. 1 a HCL nr. 15/24.02.2022
Hotararea nr. 19 din 25.03.2022 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti
Hotararea nr.20 din 25.03.2022 cu privire la aprobarea completarii anexei 1 a HCL nr.2/25.01.2022 prin care s-a aprobat planul de actiuni si lucrari de interes local
Hotararea nr.21 din 21.05.2022 cu privire la revocarea HCL cu nr. 19/25.03.2022 prin care s-a modificat Organigrama si Statul de functii
Hotararea nr. 22 din 21.05.2022 cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor....
Hotararea nr.23 din 21.05.2022 cu privire la aprobarea initierii proiectului de investitie Dezvoltarea infrastructurii de tip TIC in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 24 din 21.05.2022 cu privire la aprobarea initierii proiectului de investitie Modernizarea transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluant pentru comunele Grozesti si Prisacani jud. Iasi
Hotararea nr. 25 din 21.05.2022 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul Modernizarea transportului public prin achizitia de mijloace de transport nepoluante...
Hotararea nr. 26 din 28.06.2022 cu privire la aprobarea graficului de sedinte pe trim III
Hotararea nr. 27 din 28.06.2022 cu privire la plata redeventei de catre societatea Apavital pentru bunurile de retur concesionate de UAT Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 28 din 28.06.2022 cu privire la aprobarea inscrierii in cartea funciara a dezmembrarii imobilului ce are atribuit nr. cadastral 60903
Hotararea nr. 29 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local pe tri. III si IV al anului 2022
Hotararea nr. 30 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local al comunei
Hotararea nr. 31 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea Raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I al anului 2022
Hotararea nr.1 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare Drumuri Locale in comuna Grozesti, Jud. Iasi
Hotararea nr.2 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni si interes local ce se vor desfasura in anul 2022 cu beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr.3 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate in anul 2022 la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.4 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea preluarii imobilului Locuinta Cadre Grozesti in domeniul privat U.A.T. Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.5 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructii pentru obiectivul de investitii Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii, comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.6 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea delegarii prin concesiune aServiciului de iluminat public al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.7 din 25.01.2022 cu privire la aprobarea implementarii proiectului ,,Achizitii utilaaje" pentru comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.8 din 03.02.2022 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri de interes local in satele Grozesti, Salageni, Coltu-Cornii comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.32 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea acordarii unei suprafete de 1000 m.p. d-lui Nechita Costel, pentru construirea unei locuinte in satul Grozesti, comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.33 din 28.07.2022 cu privire la aprobarea acordarii unei suprafete de 1000 m.p. teren d-lui Nechita Petrisor Adelin, pentru construirea unei locuinte
Hotararea nr.34 din 24.08.2022 cu privire la declararea ca bun de interes public local al imobilului ,, Pichet de graniceri Grozesti" identificat cu numarul cadastral 49-108 situat in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.35 din 24.08.2022 cu privire la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri de interes local in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii, comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.36 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea ,,Graficului de sedinte" al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim IV al anului 2022.
Hotararea nr.37 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi cu nr. 28 din 28.06.2022
Hotararea nr.38 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi. pe trimestrele III si IV ale anului 2022
Hotararea nr.39 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea implementarii proiectului ,,Achizitii utilaje" pentru comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.40 din 28.09.2022 cu privire la aprobarea initierii proiectului de investitii ,, Dezvoltarea infrastructurii de tip TIC in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.41 din 26.10.2022 cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, prin actul Aditional nr. 2
Hotararea nr.42 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea mdificarii ,, Listei de investitii" a comunei Grozesti , jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2022
Hotararea nr.43 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea renuntarii la serviciul Monitorul Oficial Local incheiat cu Filiala Judeteana Iasi a Asociatiei Comunelor din Romania
Hotararea nr.44 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea incetarii contractului de asistenta juridica incheiat cu doamna avocat Lupu Iustina si aprobarea incheierii unui nou contract de asistenta juridica
Hotararea nr.45 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgenta din bugetul local pentru situatii deosebite
Hotararea nr.46 din 26.10.2022 cu privire la aprobarea regulamentului de acordare a stimulentului educational pentru copiii din grozdinite care provin din familii defavorizate de pe raza comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.47 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea casarii si scoaterii din fondul de carte si din inventarul bibliotecii comunei Grozesti, jud. Iasi a cartilor deteriorate si inutilizbile
Hotararea nr.48 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si Statului de funcii al aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti
Hotararea nr.49 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea ajustarii pretului pentru apa industriala pentru intreaga arie de operare a Apavital S.A.
Hotararea nr.50 din 29.11.2022 cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare Minsterul Muncii si Solidaritatii Sociale ( MMSS) cu U.A.T. Grozesti
Hotararea nr. 51 din 29.11.2022 cu privire la modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 52 din 12.12.2022 cu privire la aprobarea Rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2022
Hotararea nr. 53 din 12.12.2022 cu privire la aprobarea Graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul I al anului 2023

Vizualizari: 118
Data creare: 23-08-2022 07:37:12

Hotarari ale Consiliului Local 2021

Hotarari ale Consiliului Local 2021

Documente pdf
Hotararea nr. 23 din 27.05.2021 cu privire la acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti si stabilirea unor conditii de acordare
Hotararea nr. 24 din 27.05.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor
Hotararea nr. 25 din 27.05.2021 cu privire la instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare
Hotararea nr. 26 din 29.06.2021 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti pe trimestrul al III-lea al anului 2021
Hotararea nr. 27 din 29. 06.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare aConsiliului Local al comunei Grozesti
Hotararea nr. 28 din 29 06.2021 cu privire la aprobarea darii in administrarea Scolii Gimnaziale Grozesti, jud. Iasi a unor bunuri imobile
Hotararea nr. 29 din 19 07.2021 cu privire la aprobarea regulamentului propriu cuprinzand masurile care se supun adoptarii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 30 din 19.07.2021 cu privire la aprobarea platii chiriei in 24 de rate anuale de catre crescatorii de animale
Hotararea nr. 31 din 19.07.2021 cu privire la dezmembrarea in doua loturi a unei suprafete de teren
Hotararea nr. 32 din 19.07.2021 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un cabinet individual de avocatura in vederea reprezentarii comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.33 din 19.07.2021 cu privire la rezilierea de drept a contractului de concesiune nr 216/1.02.2005
Hotararea nr. 34 din 19.07.2021 cu privire la aprobarea regulamentului privind eliberarea cardului legitimatie de parcare gratuita pentru persoanele cu handicap
Hotararea nr. 35 din 30.07.2021 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii a aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti
Hotararea nr. 36 din 30.07.2021 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grozesti pe trim III al anului 2021
Hotararea nr. 37 din 30.07.2021 cu privire la suplimentarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2021
Hotararea nr. 38 din 20.08.2021 cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurii de atribuire a contractelor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor /acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative pentru anul scolar 2021-2022
Hotararea nr. 39 din 20.08.2021 cu privire la aprobarea ,,Statutului,, comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 40 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al consiliului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2021
Hotararea nr. 41 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitie Construire Gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.42 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat
Hotararea nr. 43 din 26.09.2021 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici siaprobarea cofinantarii de la bugetul local pentruobiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes local in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii
Hotararea nr. 44 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 45 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructii pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 46 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 47 din 07.10.2021 cu privire la aprobarea ajustarii preturilor la materialele de contructie pentru obiectivul de investitie Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii
 Hotararea nr. 48 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea incetarii Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
 Hotararea nr. 49 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea aderarii comunei Grozesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Moldova
 Hotararea nr. 50 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
 Hotararea nr. 51 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii Hotararrii Consiliului Local nr. 18/31.03.2020 referitor la solicitarea catre Guvernul Romaniei privind transmiterea fostului pichet de graniceri catre domeniul public al comunei Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 52 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2021
 Hotararea nr. 53 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea preluarii infrastructurii de iluminat stradal din comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 54 din 26.10.2021 cu privire la aprobarea operatiunii tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 60907 in doua loturi
 Hotararea nr. 55 din 31.10.2021 cu privire la aprobarea desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Grozesti care sa faca parte din comisia de evaluare a probei de interviu, cu rilejul organizarii si desfasurarii concursului pentru ocuparea funciei de director la Scoala Gimnaziala Grozesti
 Hotararea nr. 56 din 31.10.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si ajustarea preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.57 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii Comitetului Local si Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Grozesti, jud. iasi
Hotararea nr. 58 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim. IV al anului 2021
Hotararea nr. 59 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorul public Primaria comunei Grozesti, jud. Iasi pentru perioada 2021-2026
Hotararea nr. 60 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimenbtului de asistenta sociala si Planul de actiuni privind serviciile sociale organizat la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 61 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectul de investitie Construire gradinita in comun a Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 62 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea reactualizarii indicatorilor tehnico-economici si ajustarea preturilor materialelor de constructie pentru obiectivul de investitie Construire gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 63 din 23.12.2021 cu privire la ajustarea pretului la apa industriala pentru intreaga arie de operare a S.C. Apavital S.A.
Hotararea nr. 64 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim. I al anului 2022
Hotararea nr. 65 din 23.12.2021 cu privire la imputernicirea domnului Cristea George pentru a reprezenta legal comuna Grozesti, jud. Iasi in cadrul Asociatiei Grupului de Actiune Locala Dealurile Bohotinului
Hotararea nr. 66 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelo locale si a altor sume care se fac venit la bugetul local al comunei Grozesti, jud. Iasi pentru anul fiscal 2022
Hotararea nr. 67 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 68 din 23.12.2021 cu privire la aprobarea inscrierii in cartea funciara a dezmembrarii imobilului care are atribuit nr. cadastral 60903 situat in extravilanul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr.1/06.01.2021 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul fiscal 2021
Hotararea nr. 2 din 28.01.2021 cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni si interes local ce se vor desfasura in anul 2021 cu beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr. 3 din 28.01.2021 cu privire la aprobarea retragerii comunei Grozesti, jud. Iasi din calitatea de asociat al SC Servicii Comunale Grozesti SRL
Hotararea nr. 4 din 28.01.2021 cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Grozesti, jud. Iasi cu nr. 1 din 06.01.2021 prin care sau aprobat impozitele si taxele locale la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi pentru anul fiscal 2021
Hotararea nr.5 din 12.02.2021 cu privire la aprobarea propunerilor pentru intocmirea Noului Program de transport public de persoane prin curse regulate la nivelul U.A.T. Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 6 din 12.02.2021 cu privire la revizuirea modificarea si actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009 prin actul aditional nr. 41
Hotararea nr. 7 din 12.02.2021 cu privire la consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009
Hotararea nr. 8 din 12.02.2021 cu privire la Acordul pentru lucrari in zona drumurilor publice de interes local
Hotararea nr. 9 din 12.02.2021 cu privire la modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Plaiurile Jijiei"
Hotararea nr. 10 din 02.03.2021 cu privire la trecerea in domeniul public al comunei Grozesti, jud. Iasi a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinand sistemului de alimentare cu apa din Comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 11 din 02.03.2021 cu privire la aprobarea ,,Graficului de sedinte" al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trim II al anului 2021
Hotararea nr. 12 din 25.03.2021 cu privire la aprobarea actualizarii componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la nivelul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 13 din 25.03.2021 cu privire la darea in administrare, exploatare si punerea la dispozitie a bunurilor aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinand sistemului de alimentare cu apa din comuna Grozesti, jud. Iasi, catre operatorul S.C. Apavital S.A.
Hotararea nr. 14 din 25.03.2021 cu privire la aprobarea si insusirea inventarului bunurilor mobile si imobilecare apartin domeniului privat al comunei Grozesti, jud. Iasi la data de 31.12.2020
Hotararea nr. 16 din 25.03.2021 cu privire la punerea la dispozitie a unei parcele de teren pentru extragerea pamantului necesar pentru amenajare de terasamente
Hotararea nr. 17 din 25.03.2021 cu privire la insusirea in domeniul privat al comunei Grozesti, jud. Iasi a suprafetei de 2,5 hectare teren arabil situat in intravilanul comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 18 din 22.04.2021 cu privire la aprobarea Bugetului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul 2021
Hotararea nr. 19 din 22.04.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, Jud. Iasi
Hotararea nr. 20 din 22.04.2021 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi nr. 41/23.09.2020
Hotararea nr. 21 din 22.04.2021 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi nr.15/23.03.2021
Hotararea nr. 22 din 22.04.2021 cu privire la revizuirea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS

Vizualizari: 280
Data creare: 25-06-2021 08:28:28

Hotărâri ale Consiliului Local Grozești, județul Iași pe anul 2020

 Hotarari ale Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe anul 2020

Documente pdf
Hotararea nr. 1 din 14.01.2019 cu privire la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul 2020 cu beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr. 2 din 14.01.2020 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020
Hotararea nr. 3 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru infiintare ferma reproducere suine la nivelul comunei Grozesti Judetul Iasi
Hotararea nr.4 din 14.01.2020 cu privire la aprobarea oraganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Grozesti judetul Iasi in anul scolar 2020-2021
Hotararea nr.5 din 14.01.2020 cu privire la solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului
Hotararea nr.6 din 30.01.2020 cu privire la aprobarea stabilirii salariilor de baza pentru functionari publicisi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, judetul Iasi incepand cu data de 01.01.2020
Hotararea nr.7 din 30.01.2020 cu privire la aprobarea insusirii in domeniul public al comunei Grozesti, judetul Iasi a suprafetei de teren arabil de 150.00 mp
Hotararea nr. 8 din 26.02.2020 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul 2020
Hotararea nr. 9 din 26.02.2020 cu privire la infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 10 din 26.02.2020 cu privire la aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru |Situatii de Urgenta tip V2 al comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 11 din 26.07.2020 cu privire la aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 12 din 26.07.2020 cu privire la aprobarea modificarii art.36 (Tarifele pct.3) din Dispozitiile generale ale Contractului de delgare a estiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
Hotararea nr. 13 din 26.02.2020 cu privire la aprobarea acordarii sumei de 12.000 lei, d-nei Zota Nicoleta Ionela
Hotararea nr. 14 din 31.03.2020 cu privire la aprobarea Graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe Trim. II al anului 2020
 Hotararea nr. 15 din 31.03.2020 cu privire la acordarea de mandat special in vederea exprimarii votului in Aga Arsacis
 Hotararea nr. 16 din 31.03.2020 cu privire la revocarea H.C.L. nr. 69/09.12..2019
 Hotararea nr. 17 din 31.03.2020 cu privire la revocarea H.C.L. nr. 7/30.01.2020 prin care s-a aprobat insusirea in domeniul public a suprafetei de teren arabil de 150 mp
 Hotararea nr. 18 din 31.03.2020 cu privire la solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea fostului pichet de graniceri Grozesti, catre domeniul public al comunei Grozesti
 Hotararea nr. 19 din 31.03.2020 cu privire la instrumentarea proiectului de investitie ,, Construire Gradinita in comuna Grozesti, jud. Iasi
 Hotararea nr. 20 din 31.03.2020 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Grozesti, judetul Iasi pe trim. II al anului 2020
 Hotararea nr. 21 din 30.04.2020 cu privire la actualizarea/modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
 Hotararea nr. 22 din 30.04.2020 cu privire la acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Grozesti, jud. Iasi in A.G.A.A.D.I.S. Iasi, in vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transporta deseurilor menajere si similare, altele decat reciclabile
Hoatararea nr. 23 din 30.04.2020 cu privire la aprobarea cuprinderii in domeniul privat al comunei Grozesti, jud. Iasi a suprafetei de teren arabil de 150 mp.situat in extravilanul comunei identificata cadastral in T 32 P 563/1/1
Hotararea nr. 24 din 30.04.2020 cu privire la aprobarea participarii in cadrul programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in cadrul iluminatului public
Hotararea nr. 25 din 29.05.2020 cu privire la aprobarea implementarii proiectului Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a ecluziunii sociale
Hotararea nr.26 din 29.05.2020 cu privire la aprobarea procedurii de lucru privind inregistrarea si arhivarea contractelor de arenda depuse la Consiliul Local al Comunei Grozesti, judetul Iasi
 Hotararea nr.27 din 29.05.2020 cu privire la aprobarea actului aditional nr.37 la contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita...
Hotararea nr.28 din 29.05.2020 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul II al anului 2020
Hotararea nr.29 din 29.06.2020 cu privire la aprobarea planului tarifar Apavital SA pentru perioada 2020-2024
Hotararea nr.30 din 29.06.2020 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti pe trimestrul III al anului 2020
Hotararea nr.31 din 29.06.2020 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Groyesti, judetul Iasi pe trim III si IV al anului 2020
Hotararea nr.32 din 09.075.2020 cu privire la aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat stradal in Comuna Grozesti judetul Iasi
Hotararea nr.33 din 24.08.2020 cu privire la aprobarea completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009 prin actul aditional nr.39
Hotararea nr.34 din 24.08.2020 cu privire la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici rezultati in urma elaborarii proiectului tehnic si a devizului general de lucrari pentru proiectul de investitie Construire Gradinita in comuna Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 35/24.08.2020 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti
Hotararea nr. 36/24.08.2020 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului local al comunei Grozesti judetul Iasi pe trimestrul III si IV al anului 2020
Hotararea nr. 37/24.08.2020 cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achizitia de produse aferente programului si contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative pentru anul scolar 2020-2021
Hotararea nr. 38/31.08.2020 cu privire la incetarea raportului de munca in functia de administrator al S.C. Servicii Comunale Grozesti SRL a domnului Zota Eugen incepand cu data de 15 septembrie 2020 prin demisie
Hotararea nr. 39/31.08.2020 cu privire la numirea domnilor Varvea Gavril si Cristea Cristian in functia de administratori ai S.C.Servicii Comunale Grozesti S.R.L. incepand cu data de 15 septembrie 2020
Hotararea nr. 40/23.09.2020 cu privire la aprobarea inventarului bunuri care apartin domeniului privat al comunei Grozesti judetul Iasi Sectiunea I-Bunuri imobile cu valorile actualizate in anul 2020
Hotararea nr. 41/23.09.2020 cu privire la aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grozesti, Judetul iasi sectiunea I-Bunuri imobile in forma actualizata in anul 2020
Hotararea nr. 42/23.09.2020 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul III al anului 2020
Hotararea nr. 43/23.09.2020 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul IV al anului 2020
Hotararea nr. 44 din 09.11.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 45 din 09.11.2020 cu privire la alegerea viceprimarului comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 46 din 09.11.2020 cu privire la constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al comunei Grozesti , jud. Iasi
Hotararea nr. 47 din 27.11.2020 cu privire la desemnarea reprezentantului comunei Grozesti, jud. Iasi si a persoanelor care pot inlocui reprezentantul comunei Grozesti, jud. Iasi in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi- ARSACIS
Hotararea nr. 48 din 27.11.2020 cu privire la desemnarea reprezentantului legal si a persoanei/persoanelor care pot inlocui reprezentantul legal al comunei Grozesti, jud. Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate -ADIS Iasi
Hotararea nr. 49 din 27.11.2020 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Grozesti,jud. Iasi pe trimestrul IV al anului 2020
Hotararea nr. 50 din 27.11.2020 cu privire la instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ teritoriala a comunei Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 51 din 27.11.2020 cu privire la aprobarea ,,Planului de ocupare a functiilor publice" din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, jud. Iasi pe anul 2020
Hotararea nr. 52 din 27.11.2020 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Grozesti cu incadrarea in numar maxim de posturi aprobat conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare aprobata cu modificari si completari privind Legea nr. 13/2011
Hotararea nr. 53 din 27.11.2020 cu privire la implementarea proiectului Cresterea Utilizarii Echipamentelor I.T. in cadrul Procesului Educational in comuna Grozesti, jud. Iasi
Hotararea nr. 54 din 29.12.2020 cu privire la aprobarea Graficului de Sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, jud. Iasi pe trimestrul I al anului 2021
Hotararea nr. 55 din 29.12.2020 cu privire la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 pin Actul Aditional nr. 40
Hotararea nr. 56 din 29.12.2020 cu privire la revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009
Hotararea nr. 57 din 29.12.2020 cu privire la corectarea in evidenta financiar-contabila a avansului achitat conform Ordinului de Plata nr. 323/29.10.2013 in valoare de 1861,07 lei pentru S.C. SALUB SPA S.R.L.
Hotararea nr. 58 din 29.12.2020 cu privire la aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar de stat pe raza comunei Grozesati, jud. Iasi, alcatuita din unitatile de invatamant care vor functiona in anul scolar 2021-2022

Linkuri externe
Hotărâri ale Consiliului Local Grozești, județul Iași
https://www.comunagrozesti.ro/ari2_1707-hotarri_ale_consiliului_local.html

Vizualizari: 647
Data creare: 01-08-2019 10:22:03

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Grozesti aferente anului 2019

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Grozesti aferente anului 2019 

Documente pdf
Hotararea nr. 1/18.01.2019 cu privire la aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2019
Hotararea nr. 2/18.01.2019 cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Grozesti pe anul 2019
Hotararea nr. 3/18.01.2019 cu privire la aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Grozesti, judetu Iasi incepand cu anul 2019
Hotararea nr. 4 / 18.01.2019 cu privire la realizarea accesului public la obiectivul de investitii ,, Amenajare drumuri de acces la exploatatii agricole in comuna Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 5 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe raza comunei Grozesti jud. Iasi 2019-2020
Hotararea nr. 6 din 21.02.2019 cu privire la avizarea transportului public de persoane prin curse regulate pe o perioada de cel mult 10 ani
Hotararea nr. 7 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea implementarii Proiectului de investitie ,,Modernizare drumuri locale in comuna Grozesti, judetul Iasi"
Hotararea nr. 8 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii ,, Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare in satele Grozeasti, Salageni si Coltu-Cornii
Hotararea nr. 9 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ,, Extindere retea de alimentare cu apa si infiintare sistem centralizat de canalizare
Hotararea nr. 10 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea aderarii comunei Grozesti, judetul Iasi la Asociatia Comunelor din Romania
Hotararea nr. 11 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea insusirii ,,m Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern"
Hotararea nr 12 din 21.02.2019 cu privire la aprobarea reactualizarii ,,Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce se vor desfasura in anul 2019 cu beneficiarii de ajutor social
Hotararea nr.13 din 21.02.2019 cu privire la modificarea Hotararrii Consiliului Local al comunei Grozesti nr.62/27.12.2018
Hotararea nr.14 din 27.02.2019 cu privire la asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor...
Hotararea nr.15 din 27.02.2019 cu privire la interzicerea accesului perrsoanelor fizice in incinta sediului Primariei si a Scolii Gimnaziale Grozesti dupa orele 16.00
Hotararea nr.16 din 311.03.2019 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiuliului Local al Comunei Grozesti pe trimestrul II-al anuluii 2019
Hotararea nr.17 din 31.02.2019 cu privire la aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr.18 din 31.02.2019 cu privire la aprobarea stabilirii pretului de inchiriere a pajistilor proprietate publica a comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr.19 din 31.02.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind informarea si consultarea publicului la elaborarea sau reviuzuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
Hotararea nr. 20 din 22.04.2019 cu privire la reactualizarea Hotararii de consiliu nr. 11 din 02.02.2018
Hotararea nr. 21 din 22.04.2019 cu privire la aprobarea unor masuri pentru gospodarirea comunei Grozesti, Judetul Iasi
Hotararea nr. 22 din 22.04.2019 cu privire la aprobarea inchirierii pajistilor disponibile aflate in aflate in proprietatea publica a comunei Grozesti, judetul iasi, prin atribuire directa
Hotararea nr. 23 din 22.04.2019 cu privire la aprobarea implementarii Proiectului de investitii Modernizare drumuri locale in comuna Grozesti judetul Iasi
Hotararea nr 24. din 12.04.2019 cu privire la aprobarea implementarii Proiectului ,, Achizitie utilaje pentru comuna Grozesti, judetul Iasi"
Hotararea nr 25. din 22.04.2019 cu privire la aprobarea insusirii in domeniul public al comunei Grozesti, judetul IASI a suprafetei de 59417,00 mp de teren situat in extravilanulcomunei Grozesti, judetul Iasi identificata cadasral in T 9/1 P 247/1 reprezentand rezerva de teren primarie
Hotararea nr 26. din 22.04.2019 cu privire la aprobarea ,,infiintarii echipei mobile locale pentru cazurile de violenta in familie si componenta acesteia"
Hotararea nr 27. din 22.04.2019 cu privire la aprobarea Bugetului Local a comunei Grozesti , judetul Iasi pe anul 2019
Hotararea nr 28. din 22.04.2019 cu privire la aprobarea transferului sumei de 60.000 lei din Bugetul Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe anul 2019, sub forma de imprumut catre S.C. Serviciile Comunale Grozesti SRL
Hotararea nr 29. din 13.05.2019 cu privire la aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 48/2009 prin actul aditional nr. 31
Hotararea nr 30. din 13.05.2019 cu privire la asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitia produselor aferente programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, pentru anul scolar 2019-2020
Hotararea nr 31. din 13.05.2019 cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate in proprietatea publica a comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr 32. din 13.05.2019 cu privire la aprobarea incheierii unui contract de prstari servicii pentru depozitarea deseurilor menajere si similare cu Salubris SA Iasi si imputernicirea primarului comunei Grozesti, judetul Iasi pentru incheierea si semnarea contractului de prestari servicii
Hotararea nr 33. din 13.05.2019 cu privire la aprobarea reactualizarii Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi cu nr. 21/22.04.2019 prin care sau aprobat unele masuri pentru gospodarirea comunei Grozesti, judetul Iasi pe anul 2019
Hotararea nr. 34. din 28.06.2019 cu privire la aprobarea avizarii modificarii Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apa si canalizare si aprobarii modificarilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr 48/2009 precum si acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in Aga Arsacis
Hotararea nr 35. din 28.06.2019 cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi cu nr.18/31.03.2019 prin care s-a aprobat stabilirea pretului de inchiriere a pajistilor proprietate publica a comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 36 din 28.06.2019 cu privire la aprobarea stabilirii pretului de inchiriere a pajistilor proprietate publica a comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 37 din 28.06.2019 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti judetul Iasi pe trimestrul III al anului 2019
Hotararea nr. 38 din 28.06.2019 cu privire la aprobarea preluarii in domeniul public al comunei Grozesti, judetul Iasi a segmentului de Drum Judetean DJ 249 D de la intersectia cu Drumul Judetean 244F si pana lalimita cu comuna Gorban, judetul Iasi
Hotararea nr. 39 din 28.06.2019 cu privire la instrumentarea proiectului ,, Construire Gradinita in comuna Grozesti, judetul Iasi" in vederea contractarii finantarii de la Ministerul dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Fondul National de Dezvoltare Locala
Hotararea nr. 40 din 28.06.2019 cu privire la aprobarea cofinantarii a obiectivului de investitii Extindere retea de alimentare cu apa si infiitare sistem centralizat de canalizare in satele Grozesti Salageni si Coltu-Cornii, comuna Grozesti , judetul Iasi
Hotararea nr. 41 din 28.06.2019 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii Extindere retea de apa si infiintare sitem centralizat de canalizare in satele Grozesti, Salageni si Coltu-Cornii, comuna Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 42 din 28.06.2019 cu privire la solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectorartul Teritorial al Politiei de Frontiera iasi in domeniul public al comunei grozesti, judetul Iasi si in administrarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 43 din 31.07.2019 cu privire la aprobarea unui stimulent pentru nou-nascuti
Hotararea nr. 44 din 31.07.2019 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti,judetul Iasi pe trimesrul II al anului 2019
Hotararea nr. 45 din 23.08.2019 cu privire acordarea mandatului special reprezentantului UAT Grozesti, judetul Iasi in AGA ADIS Iasi in vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport al deseurilor menajere si similare, aprobarea modificarii tarifului de colectare si tratare al deseurilor din constructii si demolari si aprobarii tarifelor distincte pentru gestionarea deseurilor in cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Iasi si imputernicirea
Hotararea nr. 46 din 31.07.2019 cu privire la aprobarea modificarii Organigramei si a Statutulyui de Functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Grozesti, cu incadrarea in numar maxim de posturi aprobat conform prevederilor O.U.G. nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale precum si pentru stabilirea unor masuri financiare aprobata cu modificari si completari prin Legea 13/2011 cu modificarile ulterioare
Hotararea nr. 47 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea inchirierii unui spatiu pentru deschiderea unui cbinet medical veterinar la nivelui comunei Grozesti judetul Iasi
Hotararea nr. 48 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, judetu Iasi pe trimestrul III si IV al anului 2019
Hotararea nr. 49 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea contractarii unui imprumut bancar intern in vederea asigurarii cofinantarii unor Proiecte de investitii de interes local
Hotararea nr. 50 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea actualizarii modificarii si completarii Actului Constitutiv al Statutului Asociatiei Regionale a serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS
Hotararea nr. 51 din 23.08.2019 cu privire la aprobarea acordarii mandatului special reprezentantului UAT Grozesti,jdetul iasi, d-lui primar Cristea George, in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa-Canal Iasi, referitor la actualizarea, modificarea sicompletarea Actului Constitutiv si a Statutului ARSACIS
Hotararea nr. 52 din 23.09.2019 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al Comunei Grozesti pe trimestrul IV al anului 2019
Hotararea nr. 53 din 23.09.2019 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, judetu Iasi pe trimestrul III al anului 2019
Hotararea nr. 54 din 23.09.2019 cu privire la aprobarea reorganizarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta tip V1
Hotararea nr. 55 din 30.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta de tip V1 la nivelul comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 56 din 30.10.2019 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Grozesti
Hotararea nr. 57 din 18.11.2019 cu privire la aprobarea insusirii in domeniul privat al comunei Grozesti, judetul Iasi a suprafetei de teren de 2000 mp situat in T 445/1, P 878/2/1 in vederea acordarii in folosinta gratuita a doua (2) locuri de casa in baza legii 15/2003
Hotararea nr. 58 din 18.11.2019 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul IV al anului 2019
Hotararea nr. 60 din 18.11.2019 cu privire la aprobarea inchirierii pajistilor disponibile aflate in proprietatea publica a comunei Grozesti, judetul Iasi, prin licitatie publica
Hotararea nr.61 din 18.11.2019 cu privire la aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al comunei Grozesti, judetu Iasi, cu nr. 47/23.08.2019 prin care s-a aprobat inchirierea unui spatiu in suprafata de 9,5 mp pentru deschiderea unui cabinet medical veterinar la nivelui comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 62 din 18.11.2019 cu privire la aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu pentru deschiderea unui cabinet medical veterinar la nivelul omunei Grozesti, judetul Iassi
Hotararea nr. 63 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea modificarii Contractului dedelegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr. 33
Hotararea nr. 64 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul I al anului 2020
Hotararea nr. 65 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea asigurarii suportului IT in vederea organizarii Monitorului Oficial Local in format electronic
Hotararea nr. 66 din 09.12.2019 cu privire la instituirea nor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv datorate bugetului local de catre contribuabili de pe raza administrativ teritoriala a comunei grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 67 din 09.12.2019 cu privire la solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectorratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi in domeniul public al comunei Grozesti, judetul Iasi si in administrarea Consiliului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 68 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Grozesti, judetul Iasi, pe luna Decembrie a anului 2019
Hotararea nr. 69 din 09.12.2019 cu privire la modificarea si completarea inventarului public al comunei Grozesti, judetul Iasi Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr 57/01.11.2017 prin introducerea in inventar a investitiei FEADR aferenta proiectului ,,Achizitii utilaje pentru comuna Grozesti, judetul Iasi"
Hotararea nr. 70 din 09.12.2019 cu privire la aprobarea modificarii organigramei si astatului de functii a aparatului de specialitate a primarului comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 71 din 09.12.2019 cu privire la instrumentarea proiectului ,, Construire gradinita in comuna Grozesti, judetul Iasi" in vederea contractarii finantarii de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei publice si Fondurilor Europene prin Fondul National de Dezvoltare Locala
Hotararea nr. 72 din 23.12.2019 cu privire la aprobarea reactualizarii devizului general de lucrari la obiectivul de investitie Reabilitare termica a scolii gimnaziale Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 73 din 23.12.2019 cu privire aprobarea eliberarii sumei de 1890 lei de catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Iasi, catre Primaria comunei Grozesti, judetul Iasi reprezentand valoarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne in perioada sezonului rece
Hotararea nr 59 din 18 .11.2019 cu privire la aprobarea revocarii HCL cu nr 22 din 22.04.2019 prin care sa aprobat inchirierea pajistilor disponibile aflate in proprietatea publica a comunei Grozesti, judetul Iasi

Vizualizari: 551
Data creare: 23-01-2019 11:13:10

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018

 

Documente pdf
Hotărârea nr.01/09.01.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Grozești, județul Iași pentru anul fiscal 2018
Hotărârea nr.02/09.01.2018 privind aprobarea modalității de completare a Registrului Agricol la nivelul comunei Grozești, județul Iași pentru perioada 2015 - 2019
Hotărârea nr.03/09.01.2018 cu privire la aprobarea formei actualizate a "Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași"
Hotărârea nr.04/09.01.2018 cu privire la aprobarea "Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018" pentru repartizarea orelor de muncă, conform prevederilor Legii nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârea nr.05/09.01.2018 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Grozești, județul Iași, alcătuită din unitățile de învățământ care vor funcționa în anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr.06/09.01.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din comuna Grozești, județul Iași
Hotărârea nr.07/09.01.2018 cu privire la aprobarea "Caietului de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din comuna Grozești, județul Iași"
Hotărârea nr.08/09.01.2018 cu privire la adoptarea "Studiului de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de iluminat public din comuna Grozești, județul Iași"
Hotărârea nr.09/09.01.2018 privind implementarea Proiectului "Achiziție utilje pentru comuna Grozești, județul Iași"
Hotărârea nr.10/02.02.2018 privind aprobarea "Organigramei" și a "Statului de funcții" al aparatului de specialitate al primarului comunei Grozești, județul Iași
Hotărârea nr.11/02.02.2018 privind aprobarea interzicerii depozitării gunoiului de grajd, a resturilor menajere de orice natură precum și stabilirea sancțiunilor contravenționale la nivelul comunei Grozești, județul Iași
Hotărârea nr.12/02.02.2018 privind aprobarea atribuirii a câte unei suprafețe de teren de 1000 m.p. pentru tinerii din satele Grozești și Colțu - Cornii, comuna Grozești, județul Iași în vederea construirii unei locuințe proprietate personală
Hotărârea nr.13/02.02.2018 privind aprobarea "stabilirii salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grozești, județul Iași, începând cu data de 01.01.2018"
Hotărârea nr.14/11.02.2018 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Grozești, județul Iași pe anul 2018
Hotărârea nr.15/11.02.2018 cu privire la aprobarea încheierii unui "Contract de asistență juridică cu un Cabinet de avocat care să reprezinte interesele comunei Grozești, județul Iași la instanțele de judecată"
Hotărârea nr.16/11.02.2018 privind aprobarea reactualizării Devizului General al Proiectului "Modernizare drumuri locale în comuna Grozești, județul Iași"
Hotărârea nr.17/27.02.2018 privind aprobarea stabilirii perioadei de pășunat pentru anul 2018 la nivelul comunei Grozești, județul Iași
Hotărârea nr.18/27.02.2018 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 23
Hotărârea nr.19/27.02.2018 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 24
Hotărârea nr.20/09.03.2018 privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local al comunei Grozești, județul Iași pe trimestrul II al anului 2018
Hotărârea nr.21/09.03.2018 privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași
Hotărârea nr.22/09.03.2018 privind aprobarea repartizării domnilor consilieri locali pe sectoare de responsabilitate la nivelul comunei Grozești, județul Iași
Hotărârea nr.23/09.03.2018 privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 72/14.01.2008 cu privire la spațiul medical în suprafață de 49,89 m.p. situat la parterul Dispensarului medical uman din satul Grozești, comuna Grozești, județul Iași
Hotărârea nr.24/26.03.2018 cu privire la aprobarea scoaterii la licitație, în vederea concesionării a spațiului medical de la parterul Dispensarului Medical Uman din satul Grozești, comuna Grozești, județul Iași compus din 4 camere în suprafață cumulată de 49,89 m.p. aparținând domeniului public al comunei Grozești, județul Iași
Hotărârea nr.25/26.03.2018 privind aprobarea transformarea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior, în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal, precum și transformarea postului contractual vacant de referent cultural în post contractual de consilier personal al primarului comunei Grozești, județul Iași
Hotărârea nr.26/10.04.2018 privind instrumentarea Proiectului "Construire grădiniță în comuna Grozești, județul Iași" în vederea contractării finanțării de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și a Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală
Hotărârea nr.27/10.04.2018 privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.25
Hotărârea nr.28/10.04.2018 privind aprobarea reactualizării componentei Comitetului Local pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Grozești, județul Iași
Hotărârea nr.29/11.05.2018 privind instrumentarea Proiectului "Construire grădiniță în comuna Grozești, județul Iași" în vederea contractării finanțării de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și a Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală
Hotărârea nr.30/11.05.2018 privind aprobarea completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 26
Hotărârea nr.31/11.05.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA Arsacis referitor la cererea de aderare a comunei Bozieni, județul Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - Arsacis și aprobarea Actelor Adiționale nr. 21 și nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul Alsacis
Hotărârea nr.32/11.05.2018 privind aprobarea Proiectului "Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Grozești, județul Iași" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 - Axa prioritară - 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/B/7/REGIUNI
Hotărârea nr.33/27.05.2018 privind aprobarea "asigurării unei zone de siguranță a drumurilor publice din comuna Grozești, județul Iași"
Hotărârea nr.34/27.05.2018 privind aprobarea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal (cu atribuții de asistență socială) în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant (cu atribuții de asistență socială) cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat
Hotărârea nr.35/27.05.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Grozești, județul Iași"
Hotărârea nr.36/17.06.2018 cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Local de venituri și cheltuieli al comunei Grozești, județul Iași la nivelul trimestrului II al anului 2018
Hotărârea nr.37/17.06.2018 privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local al comunei Grozești, județul Iași pe trimestrul III al anului 2018
Hotararea nr.38/30.07.2018 cu privire la aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 prin Actul Aditional nr. 28
Hotararea nr. 39/30.07.2018 cu privire la acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului AGA Arsacis referitor la cererea de adarare a comunei Poienari, judetul Neamt, la asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-Arsacis
Hotararea nr.40/30.07.2018 cu privire la aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi in domeniul public al Comunei Grozesti
Hotararea nr. 42/06.08.2018 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Localal Comunei Grozesti Judetul Iasi pe anul 2018
Hotararea nr. 43/26.09.2018 cu privire la aprobarea Graficului de sedinte al Consiliului Local al comunei Grozesti, Judetul Iasi pe trimestrul- IV - al anului 2018
Hotararea nr. 44/26.09.2018 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Grozesti pe trimestrul III si IV al anului 2018
Hotararea nr. 45/26.09.2018 cu privire la aprobarea regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii de pe raza comunei Grozesti, Judetul Iasi
Hotararea nr. 46/26.09.2018 cu privire la aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile mici si mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.S.A.-I.F.N.)...
Hotararea nr. 47/26.09.2018 cu privire la aprobarea valorii de investire a proiectului ,,Achizitii utilaje pentru Comuna Grozesti Judetul Iasi" solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
Hotararea nr. 49/11.10.2018 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al Comunei Grozesti pe triestrul al IV-lea al anului 2018 precum si aprobarea listei de investitii pe anul 2018
Hotararea nr. 50/11.10.2018 cu privire la aprobarea aderarii comunei Grozesti, Judetu Iasi la Asociatia de Dezvoltare Itercomunitara ,, Plaiurile Jijiei"
Hotararea nr. 51/26.10.2018 cu privire la aprobarea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Plaiurile Jijiei
Hotararea nr. 52/26.10.2018 cu privire la aprobarea ,, Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Plaiurile Jijiei"
Hotararea nr. 53/29.11.2018 cu privire la acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA...
Hotararea nr.54/29.11.2018. cu privire la aprobarea instituirii si administrarii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele cassnice si non-casnice in comuna Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr.55/29.11.2018 cu privire la aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe anul 2018
Hotararea nr.56/29.11.2018 cu privire la aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de garantie de din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
Hotararea nr.57/29.11.2018 cu privire la aprobarea infiintarii functiei contractuale de administrator public in cadru aparatului de specialitate al primarului comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr.58/29.11.2018 cu privire la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Grozesti, judetul Iasi
Hotararea nr. 59 cu privire la aprobarea graficuluui de sedinte al Consiliului local al comunei Grozesti, judetul Iasi pe trimestrul I al anului 2019
Hotararea nr. 60 din 27.012.2018 cu privire la aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
Hotarea nr. 61 din 27.12.2018 cu privire la acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA Arsacis
Hotarea nr. 62 din 27.12.2018 cu privire la aprobarea infiintarii S.C. SERVICII COMUNALE GROZESTI SRL
Hotarea nr. 63 din 27.12.2018 cu privire la aprobarea reactualizarii valorilor de inventar al unor bunuri care apartin domeniului public al comunei Grozesti , judetul Iasi
Hotararea nr. 64 din 27.12.2018 cu privire la aprobarea acordarii unor burse de sprijin lunar
Hotararea nr.41 din 30.07.2018 cu prvire la aprobarea stabilirii salariului de baza si a coieficientior de ierarhizare pentru functionarii publici si personalului contractual
Hotararea nr. 48 din 26 09.1018 cu privire la aprobarea planului de masuri pentru remedierea deficientelor constatate de curtea de conturi a judetului Iasi la nuvelul Primariei comunei Grozesti

Vizualizari: 632
Data creare: 15-01-2018 22:37:46